Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sadowne  www.sadowne.pl
Dane
Dane teleadresowe
Urząd Gminy
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Gmina Sadowne
Ogłoszenia
Rada Gminy
Rada Gminy
Komisje
Sesje Rady Gminy
Plany i strategie
Plan Rozwoju Lokalnego 2007-2013
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sadowne na lata 2004 - 2011
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sadowne na lata 2004 - 2011
Strategia rozwoju
Prawo lokalne
Statut
Budżet
Podatki
Regulamin Organizacyjny
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakład Gospodarki Komunalnej
Gminny Ośrodek Kultury
Muzeum Ziemi Sadowieńskiej
Gminna Biblioteka Publiczna
Szkoły
Sołtysi i Sołectwa
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Przetargi
Obwieszczenia i wykazy
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia o wynikach
Przetargi unieważnione
Inwestycje
Zagospodarowanie przestrzenne
Decyzje lokalizacyjne
Decyzje o warunkach zabudowy
Decyzje środowiskowe
Inne
Skrzynka podawcza
Sprawdź stan sprawy
Mienie gminy
Podatki i opłaty
Rejestry i ewidencje
Wnioski do pobrania
Dostęp do informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Archiwum
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
WYBORY
Przetargi
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
  Strona główna  

Dane teleadresowe
 
 

godziny pracy Urzędu Gminy:
od poniedziałku do piątku:


 8:00 - 16:00  
 

SADOWNE
Nazwa Gminy Sadowne
Rodzaj gmina wiejska
Lokalizacja woj. mazowieckie, pow. węgrowski
Kod 07-140
Adres Sadowne, ul. Kościuszki 3
NIP 824-14-17-094
Nr konta 13 9236 0008 0261 3589 2000 0030
Regon 0005467
Kontakt

tel./fax: +48 (25) 675-33-08
e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl 
www.sadowne.pl

Wójt

Zdzisław Bronisław Tracz
telefon: (25) 675-33-08

Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Cyran
telefon: (25) 675-32-85
Skarbnik Gminy Anna Rukat
telefon: (25) 675-33-65
e-mail: skarbnik@sadowne.pl
 
Data wprowadzenia informacji 2003-03-31 12:37:08 Informację zaktualizowano 2013-02-13 14:54:07, wprowadzający: Administrator BIP.
wersja do druku