Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sadowne  www.sadowne.pl
Dane
Dane teleadresowe
Urząd Gminy
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Gmina Sadowne
Ogłoszenia
Rada Gminy
Rada Gminy
Komisje
Sesje Rady Gminy
Plany i strategie
Plan Rozwoju Lokalnego 2007-2013
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sadowne na lata 2004 - 2011
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sadowne na lata 2004 - 2011
Strategia rozwoju
Prawo lokalne
Statut
Budżet
Podatki
Regulamin Organizacyjny
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
° STRUKTURA ORGANIZACYJNA GOPS SADOWNE
° REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GOPS
° STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SADOWNE NA LATA 2007-2013
° SYSTEM PROFILAKTYKI I OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ GMINY SADOWNE NA LATA 2007-2013
° FORMY POMOCY ŚWIADCZONE PRZEZ NASZ OŚRODEK
° śWIADCZENIA RODZINNE
° OGłOSZENIA
° KONTAKT
Zakład Gospodarki Komunalnej
Gminny Ośrodek Kultury
Muzeum Ziemi Sadowieńskiej
Gminna Biblioteka Publiczna
Szkoły
Sołtysi i Sołectwa
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Przetargi
Obwieszczenia i wykazy
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia o wynikach
Przetargi unieważnione
Inwestycje
Zagospodarowanie przestrzenne
Decyzje lokalizacyjne
Decyzje o warunkach zabudowy
Decyzje środowiskowe
Inne
Skrzynka podawcza
Sprawdź stan sprawy
Mienie gminy
Podatki i opłaty
Rejestry i ewidencje
Wnioski do pobrania
Dostęp do informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Archiwum
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
WYBORY
Przetargi
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej strona główna 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 

 


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


 


 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadownem


ul. Kościuszki 3


07-140 Sadowne


REGON 005183494


NIP 824-16-63-373


 


Tel: 0-25 675 32 34


 


Kierownik Ośrodka – Jadwiga Gutowska


Przyjmuje interesantów każdego dnia w godzinach urzędowania


 


 


Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1600

 
Data wprowadzenia informacji 2008-03-12 09:47:32 Informację zaktualizowano 2010-04-02 10:33:38, wprowadzający: Administrator BIP.

Zobacz:
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA GOPS SADOWNE .  REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GOPS .  STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SADOWNE NA LATA 2007-2013 .  SYSTEM PROFILAKTYKI I OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ GMINY SADOWNE NA LATA 2007-2013 .  FORMY POMOCY ŚWIADCZONE PRZEZ NASZ OŚRODEK .  śWIADCZENIA RODZINNE .  OGłOSZENIA .  KONTAKT . 
wersja do druku