Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sadowne  www.sadowne.pl
Dane
Dane teleadresowe
Urząd Gminy
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Gmina Sadowne
Ogłoszenia
Rada Gminy
Rada Gminy
Komisje
Sesje Rady Gminy
Plany i strategie
Plan Rozwoju Lokalnego 2007-2013
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sadowne na lata 2004 - 2011
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sadowne na lata 2004 - 2011
Strategia rozwoju
Prawo lokalne
Statut
Budżet
Podatki
Regulamin Organizacyjny
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakład Gospodarki Komunalnej
Gminny Ośrodek Kultury
Muzeum Ziemi Sadowieńskiej
Gminna Biblioteka Publiczna
Szkoły
Sołtysi i Sołectwa
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Przetargi
Obwieszczenia i wykazy
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia o wynikach
Przetargi unieważnione
Inwestycje
Zagospodarowanie przestrzenne
Decyzje lokalizacyjne
Decyzje o warunkach zabudowy
Decyzje środowiskowe
Inne
Skrzynka podawcza
Sprawdź stan sprawy
Mienie gminy
Podatki i opłaty
Rejestry i ewidencje
Wnioski do pobrania
Dostęp do informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Archiwum
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
WYBORY
Przetargi
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta strona główna 

Zarządzenia Wójta
w sprawie cofnięcia upoważnienia Sekretarzowi
Gminy prowadzenia niektórych  
 ZARZĄDZENIE Nr 108/2013 z dnia 31 stycznia 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-02-26 12:00:37, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na
2013r 
 Zarządzenie Nr 107 /2013 z dnia 28 stycznia 2013 roku
Data wprowadzenia informacji 2013-02-26 11:57:17, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata
2013-2023 
 Zarządzenie Nr 106 /2013 z dnia 25 stycznia 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-02-26 11:56:33, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2012r. 
 Zarządzenie Nr 105 /2012 z dnia 14 grudzień 2012 roku
Data wprowadzenia informacji 2013-02-26 11:53:21 Informację zaktualizowano 2013-02-26 11:53:47, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2012r. 
 Zarządzenie Nr 104 /2012 z dnia 05 grudnia 2012 roku
Data wprowadzenia informacji 2013-02-26 10:40:55, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: ustalenia dnia 24 grudnia 2012r. dniem
wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy
Sadowne. 
 ZARZĄDZENIE Nr 103/2012 z dnia 5 grudnia 2012r.
Data wprowadzenia informacji 2013-02-26 10:38:21, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2012r. 
 Zarządzenie Nr 102 /2012 z dnia 30 listopada 2012 roku
Data wprowadzenia informacji 2013-02-26 10:28:20, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: projektu budżetu gminny Sadowne 2013
rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2013-2023. 
 Zarządzenie Nr 101/2012 z dnia 12 listopada 2012 roku
Data wprowadzenia informacji 2013-02-26 10:26:02 Informację zaktualizowano 2013-02-26 10:27:12, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2012r 
 Zarządzenie Nr 100 /2012 z dnia 02 listopada 2012 roku
Data wprowadzenia informacji 2013-02-26 10:24:41, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2012r. 
 Zarządzenie Nr 99 /2012 z dnia 26 października 2012 roku
Data wprowadzenia informacji 2013-02-26 10:23:58, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2012r. 
 Zarządzenie Nr 98 /2012 z dnia 28 września 2012 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 15:27:50, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Ziemi
Sadowieńskiej w Sadownem 
 ZARZĄDZENIE Nr 97/2012 z dnia 3 września 2012r.
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 15:26:19, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki
Publicznej w Sadownem 
 ZARZĄDZENIE Nr 96/2012 z dnia 3 września 2012r.
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 15:25:25, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka
Kultury w Sadownem. 
 ZARZĄDZENIE Nr 95/2012 z dnia 3 września 2012r
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 15:24:43, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2012r. 
 Zarządzenie Nr 94 /2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 15:23:08, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie wprowadzeia zmian w Regulaminie
Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy
Sadowne 
 Zarządzenie Nr 93/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 15:19:03, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska
dyrektora Przedszkola w Sadownem 
 Zarządzenie 91/2012 z dnia 14 sierpnia 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 14:59:25, wprowadzający: Katarzyna Kalbarczyk
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska
dyrektora Gimnazjum im. bł. Edwarda Grzymały w
Sadownem 
 Zarządzenie 90/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 14:58:39, wprowadzający: Katarzyna Kalbarczyk
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2012r 
 Zarządzenie Nr 89 /2012 z dnia 06 sierpnia 2012 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 14:53:47, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie
Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej gminy Sadowne za I półrocze 2012 roku
 
 ZARZĄDZENIE NR 88/2012 Z DNIA 06 SIERPNIA 2012 ROKU
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 14:53:00, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie
Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za I półrocze
2012 rok 
 Zarządzenie Nr 87/2012 z dnia 06 sierpnia 2012 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 14:52:14, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie
Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne za
I półrocze 2012 roku 
 ZARZĄDZENIE NR 86/2012 Z DNIA 06 SIERPNIA 2012 ROKU
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 14:51:26, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmiany Instrukcji obiegu dowodów
finansowo- księgowych oraz ustalenia Zakładowego
Planu Kont dla Gminy Sadowne.  
 Zarządzenie Nr 84 /2012 z dnia 10 lipca 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 14:49:32, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki)
rachunkowości Projektu realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.
„Indywidualizacja procesu nauczania w klasach
I-III szkół podstawowych Gminy Sadowne ”.
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach priorytetu IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach ,
działania 9.1.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty”". Projekt
realizowany w ramach umowy o przyznanie pomocy nr
UDA-POKL.09.01.02-14-318/11-00 z dnia 20.03.2012
r.  
 Zarządzenie Nr 83/2012 z dnia 10 lipca 2012r.
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 14:48:45, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej
przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla
nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na
stopień nauczyciela mianowanego 
 Zarządzenie Nr 82/2012 z dnia 10 lipca 2012 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-07-30 15:19:14, wprowadzający: Katarzyna Kalbarczyk
w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej
przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla
nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na
stopień nauczyciela mianowanego 
 Zarządzenie Nr 81/2012 z dnia 10 lipca 2012 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-07-30 15:18:16, wprowadzający: Katarzyna Kalbarczyk
w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej
przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla
nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na
stopień nauczyciela mianowanego 
 Zarządzenie Nr 80/2012 z dnia 10 lipca 2012 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-07-30 15:16:50, wprowadzający: Katarzyna Kalbarczyk
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2012r. 
 Zarządzenie Nr 79 /2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-07-30 15:14:43 Informację zaktualizowano 2012-07-30 15:22:33, wprowadzający: Anna Rukat
 
 
Data wprowadzenia informacji 2012-07-30 15:13:48, wprowadzający: Iwona Sokołowska
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2012r. 
 Zarządzenie Nr 77 /2012 z dnia 23 maja 2012 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-07-30 15:07:38, wprowadzający: Anna Rukat
przekazania sprawozdania finansowego gminy Sadowne 
 Zarządzenie Nr 76 /2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-07-30 15:06:53, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2012r. 
 Zarządzenie Nr 75 /2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-07-30 15:05:59, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: wyboru ofert na realizację zadań z
zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w roku 2012 w Gminie Sadowne 
 Zarządzenie Nr 74/2012 z dnia 16.04.2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-04-20 14:46:32, wprowadzający: Renata Urbankowska
w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie
Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za 2011 rok 
 Zarządzenie Nr 72/2012 z dnia 16 marca 2012 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-04-20 14:44:06, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie
Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne za
2011 rok wraz z informacją o stanie mienia. 
 ZARZĄDZENIE NR 71/2012 Z DNIA 16 MARCA 2012 ROKU
Data wprowadzenia informacji 2012-04-20 14:43:01, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata
2012-2022 
 Zarządzenie Nr 70 /2012 z dnia 16 marca 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-04-20 14:41:53, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie ustalenia opłaty za odbiór
niczystości stałych 
 Zarządzenie Nr 69/2012 z dnia 13 marca 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-04-20 14:40:05, wprowadzający: Bogumiła Oniśk
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego, na
którym ma być dokonany wybór członka Rady
Sołeckiej w Sołectwie Sokółka Gminy Sadowne. 
 Zarządzenie Nr 68 /2012 z dnia 24 lutego 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-04-20 14:38:09, wprowadzający: Anna Stawiarz
W sprawie upoważnienia Kierownika oraz
pozostałych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sadownem. 
 Zarządzenie Nr 67/2011 z dnia 22.02.2012r.
Data wprowadzenia informacji 2012-04-20 14:33:46 Informację zaktualizowano 2012-04-20 14:35:04, wprowadzający: Jadwiga Gutowska
w sprawie ustalenia wysokości limitu na
korzystanie i rozliczanie telefonów komórkowych
używanych do celów służbowych 
 Zarządzenie Nr 66/2012 z dnia 22 lutego 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-04-20 14:32:35, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w
wysokości ½ prawa własności nieruchomości
gruntowej niezabudowanej na rzecz
współwłaścicieli 
 Zarządzenie Nr 65/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-04-20 12:47:02, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
W sprawie pobierania opłat za kserokopie,
wydruki, udostępnianie informacji publicznej,
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i
innych dokumentów oraz sposobu uiszczania opłat 
 ZARZĄDZENIE Nr 64/2012 z dnia 03 stycznia 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-01-13 14:00:03, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2011r. 
 Zarządzenie Nr 63 /2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-01-13 13:53:30, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji 
 Zarządzenie Nr 62/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-01-13 13:51:35, wprowadzający: Karolina Melchner
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2011r. 
 Zarządzenie Nr 61 /2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-01-13 13:47:37, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego, na
którym ma być dokonany wybór sołtysa w
Sołectwie Sokółka Gminy Sadowne. 
 Zarządzenie Nr 60a/2011 z dnia 9 grudnia 2011
Data wprowadzenia informacji 2012-01-13 13:46:17, wprowadzający: Anna Stawiarz
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2011r. 
 Zarządzenie Nr 60/2011 z dnia 05 grudnia 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-01-13 13:44:51, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2011r. 
 Zarządzenie Nr 59 /2011 z dnia 01 grudnia 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-01-13 13:43:32, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2011r. 
 Zarządzenie Nr 58 /2011 z dnia 25 listopada 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-01-13 13:42:40, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: projektu budżetu gminny Sadowne 2012
rok oraz projektu wieloletniej prognozy
finansowej. 
 Zarządzenie Nr 57/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-11-24 13:35:20 Informację zaktualizowano 2011-11-25 13:47:02, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2011r 
 Zarządzenie Nr 56 /2011 z dnia 26 października 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-11-24 13:34:01, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: zasad opracowania materiałów
planistycznych do projektu uchwały budżetowej
Gminy Sadowne na 2012 rok 
 Zarządzenie Nr 55 /2011 z dnia 17 października 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-11-24 13:33:15, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: ustalenia dnia 31 października 2011r.
dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu
Gminy Sadowne 
 ZARZĄDZENIE Nr 54/2011 z dnia 12 października 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2011-11-24 13:28:21, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2011r. 
  Zarządzenie Nr 53 /2011 z dnia 05 października 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-11-24 13:22:37, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2011r 
 Zarządzenie Nr 52 /2011 z dnia 30 września 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-11-24 13:21:59, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji
Wyborczych 
 Zarządzenie Nr 51 /2011 z dnia 19 września 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-09-20 15:41:24, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
zarządzonych na dzień 09 października 2011r. 
 Zarządzenie Nr 50 /2011 z dnia 7 września 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-09-20 15:39:36, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2011r. 
 Zarządzenie Nr 49 /2011 z dnia 7 września 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-09-20 15:37:17, wprowadzający: Anna Rukat
Zmieniające zarządzenie Nr 234/10 Wójta Gminy
Sadowne z dnia 14.06.2010r. w sprawie
upoważnienia Kierownika oraz pozostałych
pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sadownem 
 Zarządzenie Nr 48 /2011 z dnia 6 września 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-09-20 15:35:01, wprowadzający: Jadwiga Gutowska
w sprawie powołania Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
 Zarządzenie Nr 47 /2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-09-20 15:33:29, wprowadzający: Jadwiga Gutowska
w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie
Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej gminy Sadowne za I półrocze 2011 roku
 
 Zarządzenie Nr 46 /2011 z dnia 24 sierpnia 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-09-20 15:29:47, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie
Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury – Biblioteki i
Muzeum za I półrocze 2011 rok 
 Zarządzenie Nr 45 /2011 z dnia 24 sierpnia 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-09-20 15:29:08, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie
Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadowne
za I półrocze 2011 r. 
 Zarządzenie Nr 44 /2011 z dnia 24 sierpnia 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-09-20 15:28:26, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2011r. 
 Zarządzenie Nr 43 /2011 z dnia 2 sierpnia 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-09-20 15:26:58, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadownem 
 Zarządzenie Nr 42 /2011 z dnia 25 lipca 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-09-20 15:24:56, wprowadzający: Jadwiga Gutowska
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne
na 2011r 
 Zarządzenie Nr 41 /2011 z dnia 25 lipca 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-08-08 13:13:35, wprowadzający: Anna Rukat
Zmieniające zarządzenie Nr 234/10 Wójta Gminy
Sadowne z dnia 14.06.2010r. w sprawie
upoważnienia Kierownika oraz pozostałych
pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sadownem 
 Zarządzenie Nr 40/2011 z dnia 11.07.2011r.
Data wprowadzenia informacji 2011-08-08 13:12:23, wprowadzający: Jadwiga Gutowska
w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu za
wynajem lokali użytkowych w budynkach
mieszkalnych na terenie gminy Sadowne 
 ZARZĄDZENIE NR 39/2011 z dnia 11 lipca 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-08-08 13:09:13, wprowadzający: Renata Urbankowska
w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej 
 Zarządzenie Nr 38/2011 z dnia 11 lipca 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2011-08-08 13:08:08, wprowadzający: Renata Urbankowska
w sprawie określenia stawek czynszu za lokale
mieszkalne 
 ZARZĄDZENIE NR 37/2011 z dnia 01 lipca 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-08-08 13:06:41, wprowadzający: Renata Urbankowska
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2011r. 
 Zarządzenie Nr 36 /2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-08-08 13:05:22, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie ustalenia ceny biletów za korzystanie z
basenu kąpielowego. 
 ZARZĄDZENIE NR 35/2011 z dnia 28.06.2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-08-08 13:03:05, wprowadzający: Renata Urbankowska
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2011r. 
 Zarządzenie Nr 32 /2011 z dnia 31 maja 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-08-08 13:00:23, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na
terenie Gminy Sadowne. 
 Zarządzenie Nr 30/2011 z dnia 24 maja 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2011-06-10 15:27:24, wprowadzający: Jadwiga Gutowska
w sprawie zmian w budżecie Gminy
Sadowne na 2011r 
 Zarządzenie Nr 29 /2011 z dnia 24 maja 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-06-07 11:56:06, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie ustalenia opłaty za odbiór
nieczystości stałych. 
 Zarządzenie Nr 28/2011 z dnia 23 maja 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-06-07 11:55:03, wprowadzający: Renata Urbankowska
w sprawie ustalenia normy paliwa dla samochodu
służbowego Skoda Octawia WWE AE07 
 ZARZĄDZENIE Nr 27/2011 z dnia 23.05.2011r
Data wprowadzenia informacji 2011-06-07 11:44:41, wprowadzający: Anna Stawiarz
w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego
gminy Sadowne 
 Zarządzenie Nr 26 /2011 z dnia 19 maja 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-06-07 11:42:33, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2011r. 
 Zarządzenie Nr 25 /2011 z dnia 09 maja 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-05-17 13:46:34, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie powołania Komisji konkursowej do
przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem oraz
określenia regulaminu konkursu 
 Zarządzenie Nr 24/2011 z dnia 22 kwietnia 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-05-16 13:59:07 Informację zaktualizowano 2011-05-16 14:00:41, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie: ustalenia dnia 2 maja 2011r.dniem
wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy
Sadowne. 
 Zarządzenie Nr 23/2011 z dnia 22 kwietnia 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-04-29 11:24:33, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie: wyboru ofert na realizację zadań z
zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w roku 2011 w Gminie Sadowne 
 Zarządzenie Nr 22/2011 z dnia 22 kwietnia 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-04-26 21:37:18, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie
Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury – Biblioteki i
Muzeum za 2010 rok 
 Zarządzenie Nr 21/2011 z dnia 24 marca 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-04-26 21:30:48, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie
Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne za
2010 rok wraz z informacją o stanie mienia 
 Zarządzenie Nr 20/2011 z dnia 24 marca 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-04-26 21:29:40, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny
złożonych ofert zgodnie z ustawą z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 23 poz.
1536) 
 Zarządzenie Nr 19/2011 z dnia 22 marca 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-04-26 21:18:47, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
w sprawie: powołania Komisji do naboru na wolne
stanowiska urzędnicze 
 Zarządzenie Nr 18/2011 z dnia 9 marca 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2011-03-25 13:53:27, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie ustalenia „Listy rodzajów przesyłek
wpływających do Urzędu Gminy Sadowne, które
nie są otwierane w punkcie kancelaryjnym” 
 ZARZĄDZENIE NR 17/2011 z dnia 9 marca 2011r
Data wprowadzenia informacji 2011-03-25 13:42:14, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
zmieniające Zarządzenie Nr 12 /2011 Wójta
Gminy Sadowne z dnia 11 lutego 2011 roku w
sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na 2011r. 
 Zarządzenie Nr 16/2011 z dnia 09 marca 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-03-25 13:41:00, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie
Organizacyjnym Urzędu Gminy Sadowne. 
 ZARZĄDZENIE NR 15/2011 z dnia 1 marca 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2011-03-25 13:39:37, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie powołania Gminnego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego 
 Zarządzenie Nr 14/2011 z dnia 15 lutego 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-03-25 13:37:49, wprowadzający: Arkadiusz Wrzosek
w sprawie powołania koordynatora czynności
kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Sadowne 
 Zarządzenie Nr 13 /11 z dnia 11 lutego 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-03-25 13:35:11, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2011r. 
 Zarządzenie Nr 12 /2011 z dnia 11 lutego 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-03-25 13:33:52, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie wskazania sposobów wykonywania
czynności kancelaryjnych w celu dokumentowania
przebiegu załatwiania spraw w Urzędzie Gminy
Sadowne 
 Zarządzenie Nr 11/11 z dnia 7 lutego 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-03-25 13:32:22, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla
pracowników Urzędu Gminy Sadowne 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 ZARZĄDZENIE Nr 10/11 z dnia 11 stycznia 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2011-03-25 13:26:43 Informację zaktualizowano 2011-03-25 13:30:45, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki)
rachunkowości projektu inwestycyjnego pn.
„Budowa mechaniczno – biologicznej
oczyszczalni ścieków w Sadownem wraz z budową
kanalizacji sanitarnej z przyłączami w
miejscowości Sadowne – etap I”.
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 w ramach działania "Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”".
Projekt realizowany w ramach umowy o przyznanie
pomocy nr 00186-6921-UM0700081/09 z dnia
10.06.2010 r.  
 Zarządzenie Nr 09/2011 z dnia 07 stycznia 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2011-03-25 11:47:55, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania
zamówień, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000
euro w Urzędzie Gminy Sadowne i jednostkach
organizacyjnych Gminy Sadowne 
 Zarządzenie Nr 8/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-03-25 11:46:30, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji obiegu
dowodów finansowo- księgowych oraz ustalenia
Zakładowego Planu Kont dla Gminy Sadowne.  
 Zarządzenie Nr 07 /2011 z dnia 03 stycznia 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-03-25 11:45:23, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2010r. 
 Zarządzenie Nr 6 /2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-03-25 11:44:23, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2010r. 
 Zarządzenie Nr 5 /2010 z dnia 23 grudnia 2010 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-03-25 11:43:24, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2010r. 
  Zarządzenie Nr 4 /2010 z dnia 17 grudnia 2010 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-03-25 11:37:49, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2010r. 
 Zarządzenie Nr 3 /2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-03-25 11:36:29, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego 
 Zarządzenie Nr 2/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-03-25 11:15:06 Informację zaktualizowano 2011-03-25 11:15:54, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w
Urzędzie Gminy Sadowne. 
 ZARZĄDZENIE Nr 1/2010 z dnia 3 grudnia 2010r
Data wprowadzenia informacji 2011-03-25 11:09:00, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla
samochodu służbowego Skoda Fabia WWE 25EF 
 ZARZĄDZENIE Nr 256/2010 z dnia 01.12.2010r.
Data wprowadzenia informacji 2011-03-24 14:53:35, wprowadzający: Anna Stawiarz
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2010r. 
 Zarządzenie Nr 255 /2010 z dnia 30 listopada 2010 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 14:25:11, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2010r. 
 Zarządzenie Nr 254 /2010 z dnia 18 listopada 2010 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 14:06:35, wprowadzający: Anna Rukat
projektu budżetu gminny Sadowne 2011 rok oraz
projektu wieloletniej prognozy finansowej. 
 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 14:05:43 Informację zaktualizowano 2010-12-13 14:22:23, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2010r. 
 Zarządzenie Nr 252 /2010 z dnia 09 listopada 2010 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-11-26 12:13:22, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: określenia sposobu prowadzenia
kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sadowne i
jednostkach organizacyjnych Gminy Sadowne. 
 Zarządzenie Nr 251/10 z dnia 12 października 2010 r.
Data wprowadzenia informacji 2010-11-26 12:11:24, wprowadzający: Katarzyna Kalbarczyk
w sprawie: zasad opracowania materiałów
planistycznych do projektu uchwały budżetowej
Gminy Sadowne na 2011 rok. 
 Zarządzenie Nr 250 /2010 z dnia 12 października 2010 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-11-26 12:10:01, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w
wysokości ½ prawa własności nieruchomości
gruntowej niezabudowanej na rzecz Gminy Małkinia
Górna 
 Zarządzenie Nr 249/2010 z dnia 12 października 2010 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-11-26 12:08:20, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2010r. 
 Zarządzenie Nr 248 /2010 z dnia 30 września 2010 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-11-26 12:04:16, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji
sprzętu obrony cywilnej Gminy Sadowne według
stanu na dzień 31. 10. 2010 r. 
 ZARZĄDZENIE NR 247/10 z dnia 29 września 2010 r.
Data wprowadzenia informacji 2010-11-26 12:01:11, wprowadzający: Arkadiusz Wrzosek
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki)
rachunkowości projektu inwestycyjnego pn.
„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania
budynku handlowego na Gminny Ośrodek Kultury z
Biblioteką Gminną w Sadownem”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 w ramach działania "Odnowa i
rozwój wsi". Projekt realizowany w ramach umowy o
przyznanie pomocy nr 00242-6922-UM0700261/09 z
dnia 05.11.2009 r.  
 Zarządzenie Nr 246/2010 z dnia 10 września 2010r.
Data wprowadzenia informacji 2010-11-26 11:58:11 Informację zaktualizowano 2010-11-26 11:59:01, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie powołania Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
 Zarządzenie Nr 245/10 z dnia 1 wrzesień 2010r
Data wprowadzenia informacji 2010-11-26 11:55:55, wprowadzający: Anna Sędek
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2010r. 
 Zarządzenie Nr 244 /2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-11-25 14:24:48, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie
Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego za I
półrocze 2010 r. Samorządowej Instytucji
Kultury – Biblioteki i Muzeum 
 Zarządzenie Nr 243/2010 z dnia 23 sierpnia 2010 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-11-25 14:23:54, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie
Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadowne za
I półrocze 2010 r. 
 
Data wprowadzenia informacji 2010-11-25 14:11:25 Informację zaktualizowano 2010-11-26 12:43:14, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej
przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla
nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na
stopień nauczyciela mianowanego 
 Zarządzenie Nr 241/2010 z dnia 23 sierpnia 2010 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-11-25 14:08:00, wprowadzający: Katarzyna Kalbarczyk
w sprawie: wyznaczenia osób do udzielania
pierwszej pomocy i wykonywania działań w
zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji
pracowników w Urzędzie Gminy Sadowne. 
 ZARZĄDZENIE Nr 240/2010 z dnia 19 sierpnia 2010r.
Data wprowadzenia informacji 2010-11-25 13:42:23, wprowadzający: Anna Sędek
zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania
Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej
postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli
ubiegających się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego 
 Zarządzenie Nr 239/2010 z dnia 28 lipca 2010 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-08-04 12:10:01, wprowadzający: Katarzyna Kalbarczyk
w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej
przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla
nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na
stopień nauczyciela mianowanego 
 Zarządzenie Nr 238/2010 z dnia 08 lipca 2010 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-07-19 13:41:50, wprowadzający: Katarzyna Kalbarczyk
w sprawie ustalenia ceny biletów za korzystanie z
basenu kąpielowego. 
 ZARZĄDZENIE NR 237/2010 z dnia 02.07.2010 r.
Data wprowadzenia informacji 2010-07-19 13:40:36, wprowadzający: Anna Kowalska
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2010r. 
 Zarządzenie Nr 236 /2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-07-19 13:38:47, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmian w budżecie Gminy
Sadowne na 2010r. 
 Zarządzenie Nr 235 /2010 z dnia 17 czerwca 2010 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-07-19 13:38:12, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie upoważnienia Kierownika oraz
pozostałych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sadownem 
 Zarządzenie Nr 234/10 z dnia 14.06.2010 r.
Data wprowadzenia informacji 2010-07-19 13:35:50, wprowadzający: Jadwiga Gutowska
w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji
Wyborczych 
 ZARZĄDZENIE Nr 233/2010 z dnia 1 czerwca 2010r.
Data wprowadzenia informacji 2010-06-09 10:17:53, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego  
 Zarządzenie Nr 232/10 z dnia 1 czerwca 2010
Data wprowadzenia informacji 2010-06-09 10:14:49 Informację zaktualizowano 2010-09-02 08:48:57, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2010r. 
 Zarządzenie Nr 231 /2010 z dnia 31 maja 2010 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-06-09 10:09:57, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2010r. 
 Zarządzenie Nr 230 /2010 z dnia 19 maja 2010 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-06-09 10:09:21, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w
Urzędzie Gminy Sadowne 
 ZARZĄDZENIE Nr 229/2010 z dnia 13 kwietnia 2010r.
Data wprowadzenia informacji 2010-04-14 09:30:45, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie: wyboru ofert na realizację zadań z
zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w roku 2010 w Gminie Sadowne 
 Zarządzenie Nr 228/10 z dnia 12.04.2010 r.
Data wprowadzenia informacji 2010-04-14 09:14:08, wprowadzający: Anna Kowalska
w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji
egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu
kończącego służbę przygotowawczą 
 Zarządzenie Nr 227/2010 z dnia 30 marca 2010r
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 15:06:27, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie
Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne za
2009 rok. 
 ZARZĄDZENIE NR 226/2010 Z DNIA 10 MARCA 2010 ROKU
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 15:02:57, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do
oceny złożonych ofert zgodnie z ustawą z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.
873 z późn. zm.) 
 ZARZĄDZENIE Nr 225/10 z dnia 3 marca 2010 r.
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 15:00:28, wprowadzający: Anna Kowalska
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły
Podstawowej w Sadownem 
 Zarządzenie Nr 224/2010 z dnia 26 lutego 2010r.
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 14:57:59, wprowadzający: Katarzyna Kalbarczyk
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sadownem i
powołania komisji konkursowej. 
 Zarządzenie Nr 223/2010 z dnia 1 lutego 2010r
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 14:57:14, wprowadzający: Katarzyna Kalbarczyk
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2010r  
 Zarządzenie Nr 222 /2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 14:54:01, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji obiegu
dowodów finansowo – księgowych oraz ustalenia
Zakładowego Planu Kont dla Gminy Sadowne  
 Zarządzenie Nr 221/2010 z dnia 04 stycznia 2010 r.
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 14:53:14, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu z
tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości
gruntowych będących własnością Gminy Sadowne
oraz zasad wnoszenia opłat dzierżawnych z
tytułu ich użytkowania. 
 Zarządzenie Nr 220/2010 z dnia 4 stycznia 2010 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 14:51:56, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
w sprawie inwentaryzacji rocznej. 
 Zarządzenie Nr 219/2009 z dnia 31 grudnia 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 14:46:28, wprowadzający: Anna Sędek
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy Sadowne 
 ZARZĄDZENIE NR 218/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r.
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 14:41:44 Informację zaktualizowano 2010-04-07 14:42:05, wprowadzający: Iwona Sokołowska
w sprawie: opracowania zmian w układzie
wykonawczym budżetu i przekazania podległym
jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009
rok  
 Zarządzenie Nr 217/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 14:33:39 Informację zaktualizowano 2010-04-07 14:42:49, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie utworzenia Stałych Dyżurów Wójta
Gminy Sadowne na potrzeby podwyższania gotowości
obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji
zadań obronnych wynikających z wyższych stanów
gotowości obronnej państwa. 
 Zarządzenie Nr 216/09 z dnia 23 grudnia 2009 r.
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 14:31:06 Informację zaktualizowano 2010-04-07 14:43:29, wprowadzający: Arkadiusz Wrzosek
w sprawie: opracowania zmian w układzie
wykonawczym budżetu i przekazania podległym
jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009
rok  
 Zarządzenie Nr 214/2009 z dnia 16 grudnia 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-02-11 10:39:40, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmian w budżecie Gminy
Sadowne na 2009r. 
 Zarządzenie Nr 213 /2009 z dnia 16 grudnia 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-02-11 10:39:01, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: powołania Komisji do naboru na wolne
stanowiska urzędnicze 
 Zarządzenie Nr 212/2009 z dnia 11 grudnia 2009r
Data wprowadzenia informacji 2009-12-23 14:36:55, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w
Urzędzie Gminy Sadowne. 
 ZARZĄDZENIE Nr 211/2009 z dnia 10 grudnia 2009r
Data wprowadzenia informacji 2009-12-23 14:33:11, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie: opracowania zmian w układzie
wykonawczym budżetu i przekazania podległym
jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009
rok  
 Zarządzenie Nr 210/2009 z dnia 04 grudnia 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-12-21 13:02:11, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: opracowania zmian w układzie
wykonawczym budżetu i przekazania podległym
jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009
rok  
 Zarządzenie Nr 209/2009 z dnia 01 grudnia 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-12-21 13:01:38, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2009r. 
 Zarządzenie Nr 208 /2009 z dnia 01 grudnia 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-12-21 13:01:04, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: opracowania zmian w układzie
wykonawczym budżetu i przekazania podległym
jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009
rok 
  Zarządzenie Nr 207/2009 z dnia 26 listopada 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-12-11 13:46:51, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2009r 
 Zarządzenie Nr 206 /2009 z dnia 26 listopada 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-12-11 13:45:52, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: opracowania zmian w układzie
wykonawczym budżetu i przekazania podległym
jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009
rok  
 Zarządzenie Nr 205/2009 z dnia 19 listopada 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-12-11 13:45:20, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 197/2009 Wójta
Gminy Sadowne z dnia 29 października 2009 roku w
sprawie opracowania zmian w układzie wykonawczym
budżetu i przekazania podległym jednostkom
planu dochodów i wydatków na 2009 rok  
 Zarządzenie Nr 204/2009 z dnia 19 listopada 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-12-11 13:44:42, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: projektu budżetu gminny Sadowne na
2010 rok. 
 
Data wprowadzenia informacji 2009-12-11 13:43:55, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: opracowania zmian w układzie
wykonawczym budżetu i przekazania podległym
jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009
rok  
 Zarządzenie Nr 201/2009 z dnia 09 listopada 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-12-11 13:42:53, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie powołania Komisji Przetargowej 
 ZARZĄDZENIE Nr 200/09 z dnia 3 listopada 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-12-11 13:41:34, wprowadzający: Anna Kowalska
w sprawie: opracowania zmian w układzie
wykonawczym budżetu i przekazania podległym
jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009
rok  
 Zarządzenie Nr 199/2009 z dnia 29 października 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-12-11 13:36:45, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2009r 
 Zarządzenie Nr 198 /2009 z dnia 29 października 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-12-11 13:36:11, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: opracowania zmian w układzie
wykonawczym budżetu i przekazania podległym
jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009
rok  
 Zarządzenie Nr 197/2009 z dnia 29 października 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-12-11 13:35:21, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: opracowania zmian w układzie
wykonawczym budżetu i przekazania podległym
jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009
rok  
 Zarządzenie Nr 196/2009 z dnia 30 września 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-12-11 13:34:31, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmian w budżecie Gminy
Sadowne na 2009r 
 Zarządzenie Nr 195 /2009 z dnia 30 września2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-12-11 13:33:53, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: zasad opracowania materiałów
planistycznych do projektu uchwały budżetowej
Gminy Sadowne na 2010 rok 
 Zarządzenie Nr 194/2009 z dnia 30 września 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-12-11 13:31:00, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: opracowania zmian w układzie
wykonawczym budżetu i przekazania podległym
jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009
rok  
 Zarządzenie Nr 192/2009 z dnia 16 września 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-12-11 13:30:20, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły
Podstawowej w Kołodziążu 
 Zarządzenie Nr 191/2009 z dnia 31 sierpnia 2009r.
Data wprowadzenia informacji 2009-09-07 14:54:47, wprowadzający: Katarzyna Kalbarczyk
w sprawie: opracowania zmian w układzie
wykonawczym budżetu i przekazania podległym
jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009
rok  
 Zarządzenie Nr 190/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-09-07 14:53:24, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmian w budżecie Gminy
Sadowne na 2009r. 
 Zarządzenie Nr 189 /2009 z dnia 27 sierpnia 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-09-07 14:52:48, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny
na rzecz Gminy Sadowne 
 Zarządzenie Nr 188/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-09-07 14:51:20, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grabinach 
 Zarządzenie Nr 187/2009 z dnia 20 sierpnia 2009r
Data wprowadzenia informacji 2009-09-07 14:37:09, wprowadzający: Katarzyna Kalbarczyk
w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie
Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego za I
półrocze 2009 r. Samorządowej Instytucji
Kultury – Biblioteki i Muzeum 
 Zarządzenie Nr 186/2009 z dnia 17 sierpnia 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-09-07 14:35:25, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie
Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadowne za
I półrocze 2009 r. 
 Zarządzenie Nr 185/2009 z dnia 14 sierpnia 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-09-07 14:34:43, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: opracowania zmian w układzie
wykonawczym budżetu i przekazania podległym
jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009
rok  
 Zarządzenie Nr 184/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-09-07 14:33:20, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie
Organizacyjnym Urzędu Gminy Sadowne. 
 ZARZĄDZENIE NR 183/2009 z dnia 28 lipca 2009 r.
Data wprowadzenia informacji 2009-07-31 11:40:10, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie wyznaczenia Administratora
Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie  
 ZARZĄDZENIE NR 182/2009 z dnia 28 lipca 2009r.
Data wprowadzenia informacji 2009-07-31 11:36:12, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie: opracowania zmian w układzie
wykonawczym budżetu i przekazania podległym
jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009
rok  
 Zarządzenie Nr 181/2009 z dnia 23 lipca 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-07-31 11:26:45, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2009r 
 Zarządzenie Nr 180 /2009 z dnia 23 lipca 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-07-31 11:26:01, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa na
samochód przystosowany dla osób
niepełnosprawnych FORD TRANSIT. 
 ZARZĄDZENIE Nr 179/09 z dnia 30 czerwca 2009r.
Data wprowadzenia informacji 2009-07-22 15:15:41, wprowadzający: Anna Stawiarz
w sprawie: opracowania zmian w układzie
wykonawczym budżetu i przekazania podległym
jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009
rok  
 Zarządzenie Nr 178/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-07-16 10:31:57, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2009r. 
 Zarządzenie Nr 177/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-07-16 10:31:15, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: opracowania zmian w układzie
wykonawczym budżetu i przekazania podległym
jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009
rok  
 Zarządzenie Nr 176/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-07-16 10:30:00, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie cofnięcia powierzenia spraw gminy Z-cy
Wójta. 
 ZARZĄDZENIE Nr 175/09 z dnia 30 czerwca 2009r.
Data wprowadzenia informacji 2009-07-16 10:26:03, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie: ustalenia Regulaminu Służby
Przygotowawczej w Urzędzie Gminy Sadowne. 
 ZARZĄDZENIE Nr 174/09 z dnia 15 czerwca 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-07-16 10:24:58, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu okresowej
oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na
stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy
Sadowne 
 Zarządzenie Nr 173/09 z dnia 15 czerwca 2009 r.
Data wprowadzenia informacji 2009-07-16 10:24:18, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie: określenia maksymalnego miesięcznego
wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych
oraz zakładów budżetowych Gminy Sadowne 
 ZARZĄDZENIE Nr 172/09 z dnia 15 czerwca 2009r.
Data wprowadzenia informacji 2009-07-16 10:23:33, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania
Pracowników w Urzędzie Gminy Sadowne. 
 ZARZĄDZENIE Nr 171/09 z dnia 15 czerwca 2009r.
Data wprowadzenia informacji 2009-07-16 10:22:37, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy
Sadowne 
 ZARZĄDZENIE Nr 170/09 z dnia 15 czerwca 2009 r.
Data wprowadzenia informacji 2009-07-16 10:21:45, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy
prowadzenia niektórych spraw gminy. 
 ZARZĄDZENIE Nr 169/09 z dnia 15 czerwca 2009r.
Data wprowadzenia informacji 2009-07-16 10:20:53, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie: opracowania zmian w układzie
wykonawczym budżetu i przekazania podległym
jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009
rok  
 Zarządzenie Nr 167/2009 z dnia 05 czerwca 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-07-16 10:09:32, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2009r. 
 Zarządzenie Nr 166 /2009 z dnia 05 czerwca 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-07-16 10:08:43, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z
samochodu przystosowanego dla osób
niepełnosprawnych”. 
 Zarządzenie Nr 165/2009 z dnia 05 czerwca 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-07-16 10:07:51, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie określenia regulaminu konkursu na
stanowisko dyrektora szkoły położonej na
terenie Gminy Sadowne 
 ZARZĄDZENIE NR 164/2009 z dnia 4 czerwca 2009r
Data wprowadzenia informacji 2009-07-16 10:06:22, wprowadzający: Katarzyna Kalbarczyk
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kołodziążu i
powołania komisji konkursowej.  
 ZARZĄDZENIE NR 163 /2009 z dnia 4 czerwiec 2009r
Data wprowadzenia informacji 2009-07-16 10:05:20, wprowadzający: Katarzyna Kalbarczyk
w sprawie: opracowania zmian w układzie
wykonawczym budżetu i przekazania podległym
jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009
rok  
 Zarządzenie Nr 162/2009 z dnia 28 maja 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-07-16 10:03:34, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2009r. 
 Zarządzenie Nr 161 /2009 z dnia 28 maja 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-07-16 10:02:35, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: powołania Komisji do oceny i
przydatności wyposażenia oraz likwidacji
zużytego wyposażenia po byłym SPZOZ w Sadownem 
 ZARZĄDZENIE Nr 158/09 z dnia 7 maja 2009r
Data wprowadzenia informacji 2009-05-15 15:16:29, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne
stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w
Sadownem 
 ZARZĄDZENIE Nr 152/2009 z dnia 22 kwietnia 2009r.
Data wprowadzenia informacji 2009-05-15 15:15:12, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie: powołania Komisji do naboru na wolne
stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska
urzędnicze w Urzędzie Gminy w Sadownem 
 Zarządzenie Nr 153/2009 z dnia 29 kwietnia 2009r
Data wprowadzenia informacji 2009-05-15 15:13:19, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji
Wyborczych 
 ZARZĄDZENIE Nr 160/2009 z dnia 14.05.2009r.
Data wprowadzenia informacji 2009-05-15 15:10:29, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie odwołania Zastępcy Wójta 
 Zarządzenie Nr 159/2009 z dnia 11 maja 2009r.
Data wprowadzenia informacji 2009-05-15 15:07:48 Informację zaktualizowano 2009-05-15 15:08:01, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
zmieniające zarządzenie nr 181/2006 z dnia 28
marca 2006 r. w sprawie: wprowadzenia w życie i
stosowania regulaminu Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy i
jednostek podporządkowanych z wyjątkiem
Placówek Oświatowych. 
 Zarządzenie nr 150/09 z dnia 30 marca 2009 r.
Data wprowadzenia informacji 2009-05-04 14:55:21, wprowadzający: Administrator BIP.
w sprawie powołania Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Narkomanii. 
 Zarządzenie Nr 144/09 z dnia 14 styczeń 2009r
Data wprowadzenia informacji 2009-04-29 14:58:33, wprowadzający: Anna Sędek
w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie
Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne za
2008 rok. 
 ZARZĄDZENIE NR 148/2009 Z DNIA 12 MARCA 2009 ROKU
Data wprowadzenia informacji 2009-04-29 11:41:37 Informację zaktualizowano 2009-04-29 11:44:38, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: opracowania zmian w układzie
wykonawczym budżetu i przekazania podległym
jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009
rok  
 Zarządzenie Nr 151/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-04-29 10:14:10, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: opracowania zmian w układzie
wykonawczym budżetu i przekazania podległym
jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009
rok  
 Zarządzenie Nr 149/2009 z dnia 27 marca 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-04-29 10:13:01, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: opracowania zmian w układzie
wykonawczym budżetu i przekazania podległym
jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009
rok  
 Zarządzenie Nr 147/2009 z dnia 02 marca 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-04-29 10:12:06, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2009r. 
 Zarządzenie Nr 146 /2008 z dnia 02 marca 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-04-29 10:11:25, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: opracowania zmian w układzie
wykonawczym budżetu i przekazania podległym
jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009
rok  
 Zarządzenie Nr 145/2009 z dnia 27 stycznia 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-04-29 10:10:37, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: opracowania zmian w układzie
wykonawczym budżetu i przekazania podległym
jednostkom planu dochodów i wydatków na 2008
rok  
 Zarządzenie Nr 142/2008 z dnia 31 grudnia 2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-01-14 11:10:49, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2008r 
 Zarządzenie Nr 141 /2008 z dnia 31 grudnia 2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-01-14 11:10:12, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: opracowania zmian w układzie
wykonawczym budżetu i przekazania podległym
jednostkom planu dochodów i wydatków na 2008
rok  
 Zarządzenie Nr 140/2008 z dnia 24 grudnia 2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-01-14 11:09:31, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: opracowania zmian w układzie
wykonawczym budżetu i przekazania podległym
jednostkom planu dochodów i wydatków na 2008
rok  
 Zarządzenie Nr 139/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-01-14 11:08:44, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2008r 
 Zarządzenie Nr 138 /2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-01-14 11:08:10, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: opracowania zmian w układzie
wykonawczym budżetu i przekazania podległym
jednostkom planu dochodów i wydatków na 2008
rok  
 Zarządzenie Nr 137/2008 z dnia 09 grudnia 2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-01-14 11:07:33, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2008r 
 Zarządzenie Nr 136 /2008 z dnia 09 grudnia 2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-01-14 11:06:53, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: opracowania zmian w układzie
wykonawczym budżetu i przekazania podległym
jednostkom planu dochodów i wydatków na 2008
rok  
 Zarządzenie Nr 135/2008 z dnia 08 grudnia 2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-01-14 11:05:55, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2008r 
 Zarządzenie Nr 134 /2008 z dnia 08 grudnia 2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-01-14 11:05:10, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: rozszerzenia jednolitego rzeczowego
wykazu akt. 
 ZARZĄDZENIE NR 131/2008 z dnia 20 listopada 2008r.
Data wprowadzenia informacji 2008-12-19 13:05:34, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie: opracowania zmian w układzie
wykonawczym budżetu i przekazania podległym
jednostkom planu dochodów i wydatków na 2008
rok  
 Zarządzenie Nr 133/2008 z dnia 27 listopada 2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2008-12-19 12:58:29, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2008r. 
 Zarządzenie Nr 132/2008 z dnia 27 listopada 2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2008-12-19 12:57:39, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: opracowania zmian w układzie
wykonawczym budżetu i przekazania podległym
jednostkom planu dochodów i wydatków na 2008
rok  
 Zarządzenie Nr 130/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2008-12-19 12:56:46, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2008r 
 Zarządzenie Nr 129/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2008-12-19 12:55:44, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: opracowania zmian w układzie
wykonawczym budżetu i przekazania podległym
jednostkom planu dochodów i wydatków na 2008
rok  
 Zarządzenie Nr 121/2008 z dnia 17 października 2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2008-12-19 12:52:05, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2008r 
 Zarządzenie Nr 120/2008 z dnia 17 października 2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2008-12-19 12:51:00, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: opracowania zmian w układzie
wykonawczym budżetu i przekazania podległym
jednostkom planu dochodów i wydatków na 2008
rok  
 Zarządzenie Nr 124/2008 z dnia 31 października 2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2008-11-07 14:54:33 Informację zaktualizowano 2008-11-07 14:55:41, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2008r. 
 Zarządzenie Nr 123/2008 z dnia 31 października 2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2008-11-07 14:53:55, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: opracowania zmian w układzie
wykonawczym budżetu i przekazania podległym
jednostkom planu dochodów i wydatków na 2008
rok  
 Zarządzenie Nr 118 /2008 z dnia 30 września 2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2008-11-07 14:52:58, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2008r. 
 Zarządzenie Nr 117 /2008 z dnia 30 września 2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2008-11-07 14:51:50, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: zasad opracowania materiałów
planistycznych do projektu uchwały budżetowej
Gminy Sadowne na 2009 rok. 
 Zarządzenie Nr 116/2008 z dnia 30 września 2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2008-11-07 14:50:43, wprowadzający: Anna Rukat
 
 
Data wprowadzenia informacji 2008-11-07 14:49:06, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy 
 ZARZĄDZENIE Nr 125/2008 z dnia 3 listopada 2008r
Data wprowadzenia informacji 2008-11-07 13:50:48, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie odwołania Kierownika Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Sadownem 
 ZARZĄDZENIE Nr 114/08 z dnia 30 września 2008r.
Data wprowadzenia informacji 2008-11-07 13:45:33, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji
sprzętu obrony cywilnej Gminy Sadowne według
stanu na dzień 31.10.2008 r. 
 ZARZĄDZENIE NR 122/08 z dnia 17 października 2008 r.
Data wprowadzenia informacji 2008-11-07 13:13:13, wprowadzający: Arkadiusz Wrzosek
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie
Organizacyjnym Urzędu Gminy w Sadownem 
 ZARZĄDZENIE NR 113/2008 z dnia 16 września 2008 r.
Data wprowadzenia informacji 2008-09-19 15:48:41 Informację zaktualizowano 2008-09-25 15:33:49, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
Wyznaczam na likwidatora Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sadownem Pana
Krzysztofa Grendę, będącego zastępcą Wójta
Gminy Sadowne 
 Zarządzenie Nr 100/2008 z dnia 14 lipca 2008
Data wprowadzenia informacji 2008-09-12 13:17:14, wprowadzający: Anna Sędek
w sprawie ustalenia opłaty za odbiór
nieczystości stałych. 
 ZARZĄDZENIE Nr 103/08 z dnia 01 sierpnia 2008 r.
Data wprowadzenia informacji 2008-09-04 13:40:26 Informację zaktualizowano 2008-09-04 13:40:44, wprowadzający: Edwin Salamon
w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie
Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadowne za
I półrocze 2008 r 
 Zarządzenie Nr 105 /2008 z dnia 11 sierpnia 2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2008-09-04 10:46:27, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych
w Szkole Podstawowej w Morzyczynie 
 ZARZĄDZENIE NR 110/08 z dnia 29 sierpnia 2008
Data wprowadzenia informacji 2008-09-04 10:25:14, wprowadzający: Karolina Melchner
w sprawie powołania Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 Zarządzenie Nr 106/2008 z dnia 12 sierpnia 2008r
Data wprowadzenia informacji 2008-09-04 10:04:49, wprowadzający: Anna Sędek
w sprawie odwołania Kierownika Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sadownem. 
 ZARZĄDZENIE Nr 111/08 z dnia 29 sierpnia 2008r.
Data wprowadzenia informacji 2008-09-04 09:36:53, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie: opracowania zmian w układzie
wykonawczym budżetu i przekazania podległym
jednostkom planu dochodów i wydatków na 2008
rok  
 Zarządzenie Nr 109 /2008 z dnia 25 sierpnia 2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2008-09-04 09:20:37, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2008r. 
 Zarządzenie Nr 108 /2008 z dnia 25 sierpnia 2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2008-09-04 09:19:32, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji obiegu
dowodów finansowo – księgowych oraz ustalenia
Zakładowego Planu Kont dla gminy Sadowne  
 Zarządzenie Nr 107/2008 z dnia 14 sierpnia 2008r.
Data wprowadzenia informacji 2008-09-04 09:18:35, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie
Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego za I
półrocze 2008 r. Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sadownem i
Samorządowej Instytucji Kultury – Biblioteki i
Muzeum 
 Zarządzenie Nr 104/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2008-09-04 09:16:45, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie powołania Gminnego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego 
 Zarządzenie Nr 102/08 z dnia 22 lipca 2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2008-07-25 14:04:30, wprowadzający: Arkadiusz Wrzosek
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
sprzedaży składników majątku ruchomego 
 ZARZĄDZENIE Nr 99/2008 z dnia 11 lipca 2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2008-07-25 14:00:24, wprowadzający: Anna Kowalska
w sprawie: zmiany planów finansowych  
 Zarządzenie Nr 101/2008 z dnia 15 lipca 2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2008-07-25 13:56:04, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: zmiany planów finansowych  
 Zarządzenie Nr 98/2008 z dnia 30 czerwca2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2008-07-25 13:54:47, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: opracowania zmian w układzie
wykonawczym budżetu i przekazania podległym
jednostkom planu dochodów i wydatków na 2008
rok  
 Zarządzenie Nr 97 /2008 z dnia 26 czerwca 2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2008-07-25 13:53:38, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: opracowania zmian w układzie
wykonawczym budżetu i przekazania podległym
jednostkom planu dochodów i wydatków na 2008
rok  
 Zarządzenie Nr 96 /2008 z dnia 9 czerwca 2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2008-07-25 13:51:59, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2008r 
 Zarządzenie Nr 95 /2008 z dnia 9 czerwca 2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2008-07-25 13:49:32, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu
Gminy Sadowne 
 Zarządzenie Nr 94/2008 z dnia 6 czerwca 2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2008-07-25 13:46:23, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2008r. 
 Zarządzenie Nr 92/2008 z dnia 21 maja 2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2008-07-25 13:24:24, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: zmiany planów finansowych  
 Zarządzenie Nr 91/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2008-07-25 13:22:35, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
zbywania nieruchomości 
 ZARZĄDZENIE Nr 43/07 z dnia 21 sierpnia 2007 roku
Data wprowadzenia informacji 2008-07-11 11:24:56 Informację zaktualizowano 2008-07-11 11:35:57, wprowadzający: Administrator BIP.
w sprawie: rozszerzenia jednolitego rzeczowego
wykazu akt. 
 ZARZĄDZENIE NR 90/2008 z dnia 28 kwietnia 2008r.
Data wprowadzenia informacji 2008-05-08 08:54:34, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy 
 ZARZĄDZENIE Nr 89/2008 Z dnia 24 kwietnia 2008r
Data wprowadzenia informacji 2008-05-08 08:53:45, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie
Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne za
2007 rok. 
 ZARZĄDZENIE NR 84/2008 Z DNIA 12 MARCA 2008 ROKU
Data wprowadzenia informacji 2008-04-23 10:46:28, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: opracowania zmian w układzie
wykonawczym budżetu i przekazania podległym
jednostkom planu dochodów i wydatków na 2008
rok  
 Zarządzenie Nr 88/2008 z dnia 31 marca 2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2008-04-14 15:25:20, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2008r. 
 Zarządzenie Nr 87/2008 z dnia 31 marca 2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2008-04-14 15:24:39, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły
Podstawowej w Orzełku 
 ZARZĄDZENIE Nr 86/2008 z dnia 25 marca 2008r
Data wprowadzenia informacji 2008-04-14 15:21:36, wprowadzający: Katarzyna Kalbarczyk
w sprawie: zmiany planów finansowych  
 Zarządzenie Nr 85/2008 z dnia 14 marca 2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2008-04-14 15:17:05 Informację zaktualizowano 2008-04-14 15:27:09, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Orzełku i
powołania komisji konkursowej 
 ZARZĄDZENIE NR 83/2008 z dnia 28 lutego 2008 r.
Data wprowadzenia informacji 2008-04-14 15:15:21, wprowadzający: Katarzyna Kalbarczyk
zmieniające zarządzenie w sprawie dowodów
finansowo – księgowych oraz ustalenia
Zakładowego Planu Kont dla Gminy Sadowne 
 Zarządzenie Nr 82/08 z dnia 14 stycznia 2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2008-04-14 15:01:44, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu za
wynajem lokali użytkowych w budynkach
mieszkalnych na terenie gminy Sadowne 
 ZARZĄDZENIE NR 74//2007 z dnia 14 grudnia 2007 r.
Data wprowadzenia informacji 2008-02-29 09:59:56, wprowadzający: Renata Urbankowska
w sprawie Ustalenia układu wykonawczego budżetu
gminy Sadowne na 2008r i przekazania podległym
jednostkom budżetu  
 Zarządzenie Nr 81 /2008 z dnia 14 stycznia 2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2008-02-18 13:19:11, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie : zaciągnięcia kredytu
krótkoterminowego na pokrycie niedoboru
budżetowego występującego w ciągu roku 2008. 
 Zarządzenie Nr 80/2008 z dnia 02 stycznia 2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2008-01-25 10:14:04, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: zmiany planów finansowych  
 Zarządzenie Nr 79/2007 z dnia 31 grudnia 2007
Data wprowadzenia informacji 2008-01-25 10:12:33, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie inwentaryzacji rocznej 
 Zarządzenie Nr 78/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku
Data wprowadzenia informacji 2008-01-24 13:59:35, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie inwentaryzacji rocznej 
 Zarządzenie Nr 77/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku
Data wprowadzenia informacji 2008-01-24 13:58:24, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmiany planów finansowych na 2007r 
 Zarządzenie Nr 76/2007 z dnia 24 grudnia 2007 roku
Data wprowadzenia informacji 2008-01-24 13:57:12, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2007r 
 Zarządzenie Nr 75/2007 z dnia 24 grudnia 2007 roku
Data wprowadzenia informacji 2008-01-24 13:56:17, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: zmiany planów finansowych  
 Zarządzenie Nr 73/2007 z dnia 14 grudnia 2007
Data wprowadzenia informacji 2008-01-24 13:55:20, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: zmiany planów finansowych  
 Zarządzenie Nr 72/2007 z dnia 30 listopada 2007
Data wprowadzenia informacji 2008-01-24 13:54:04, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie przygotowania Stanowiska Kierowania
Wójta Gminy Sadowne 
 Zarządzenie Nr 67/07 z dnia 5 listopada 2007 roku
Data wprowadzenia informacji 2007-12-21 15:53:23 Informację zaktualizowano 2008-02-29 10:04:04, wprowadzający: Arkadiusz Wrzosek
w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie
ochrony danych osobowych 
 ZARZĄDZENIE NR 71/2007r z dnia 22 listopada 2007r
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 15:16:29, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie: powołania Komisji do naboru na wolne
stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska
urzędnicze w Urzędzie Gminy w Sadownem 
 Zarządzenie Nr 61/2007 z dnia 9 października 2007r
Data wprowadzenia informacji 2007-11-19 12:16:10, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie powierzenia spraw gminy Z-cy Wójta 
 ZARZĄDZENIE Nr 60/07 z dnia 8 października 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2007-11-19 12:10:07, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie: powołania Zastępcy Wójta Gminy
Sadowne 
 ZARZĄDZENIE Nr 56/2007 z dnia 28 września 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2007-11-19 12:07:31, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji
Wyborczych 
 ZARZĄDZENIE Nr 55/07 z dnia 27 września 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2007-11-19 12:05:43, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy wprowadzonego
zarządzeniem nr 121/2005 z dnia 5 maja 2005r. w
sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy w Sadownem 
 ZARZĄDZENIE Nr 53/07 z dnia 17 września 2007r
Data wprowadzenia informacji 2007-11-19 12:01:35, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie zmiany planów finansowych na 2007r 
 Zarządzenie Nr 69/2007 z dnia 07 listopada 2007 roku
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 14:39:07, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2007r. 
 Zarządzenie Nr 68/2007 z dnia 07 listopada 2007 roku
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 14:33:28 Informację zaktualizowano 2007-11-16 14:35:06, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: zmiany planów finansowych  
 Zarządzenie Nr 66/2007 z dnia 05 listopad 2007
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 14:27:57, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmiany planów finansowych na 2007r 
 Zarządzenie Nr 65/2007 z dnia 22 października 2007 roku
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 14:24:31, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne
na 2007r. 
 Zarządzenie Nr 64/2007 z dnia 22 października 2007 roku
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 14:21:29, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 
 Zarządzenie Nr 62/2007 z dnia 15 października 2007
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 14:19:18, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: zasad opracowania materiałów
planistycznych do projektu uchwały budżetowej
Gminy Sadowne na 2008 rok 
 Zarządzenie Nr 59/2007 z dnia 04 października 2007 roku
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 14:16:33 Informację zaktualizowano 2007-11-16 14:17:40, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: zmiany planów finansowych  
 Zarządzenie Nr 63/2007 z dnia 18 października 2007
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 14:02:04, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na
2007r 
 Zarządzenie Nr 57/2007 z dnia 28 września 2007 roku
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 13:57:03, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy
Sadowne na 2007r 
 Zarządzenie Nr 54/2007 z dnia 18 września 2007 roku
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 13:41:08, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 49/2007 Wójta
Gminy Sadowne z dnia 30 sierpnia 2007 roku  
 Zarządzenie Nr 52/2007 z dnia 17 września 2007
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 13:35:08, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: zmiany planów finansowych  
 Zarządzenie Nr 51/2007 z dnia 14 września 2007
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 13:34:23, wprowadzający: Anna Rukat
w sparwie wprowadzenia Regulaminu dokonywaina
okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników
samorządowych i zatrudnionych w Urzędzie Gminy w
Sadownem 
 Zarządzenie Nr 50/07 z dnia 3 września 2007 r.
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 13:30:41, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
W sprawie: ustalenia sposobu i terminów wypłat
świadczeń z pomocy społecznej 
 Zarządzenie Nr 46/2007 z dnia 21.08.2007r.
Data wprowadzenia informacji 2007-09-13 14:40:30, wprowadzający: Jadwiga Gutowska
W sprawie: ustalenia sposobu i terminów wypłat
zaliczki alimentacyjnej 
 Zarządzenie Nr 45/2007 z dnia 21.08.2007r.
Data wprowadzenia informacji 2007-09-13 14:36:33, wprowadzający: Jadwiga Gutowska
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy
Sadowne na 2007r. 
 Zarządzenie Nr 49/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 roku
Data wprowadzenia informacji 2007-09-12 09:10:55, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
Publicznego Gimnazjum w Sadownem. 
 ZARZĄDZENIE Nr 48/2007 z dnia 29 sierpnia 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2007-09-12 09:08:04, wprowadzający: Katarzyna Kalbarczyk
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
Przedszkola w Sadownem 
 ZARZĄDZENIE Nr 47/2007 z dnia 29 sierpnia 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2007-09-12 09:06:11, wprowadzający: Katarzyna Kalbarczyk
W sprawie: ustalenia sposobu i terminów wypłat z
zakresu świadczeń rodzinnych  
 Zarządzenie Nr 44/2007 z dnia 21.08.2007r.
Data wprowadzenia informacji 2007-09-12 08:35:44 Informację zaktualizowano 2007-09-13 14:35:22, wprowadzający: Jadwiga Gutowska
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy
Sadowne na 2007r. 
 Zarządzenie Nr 42/2007 z dnia 21 sierpnia 2007 roku
Data wprowadzenia informacji 2007-09-12 08:31:21, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków
dyrektora Szkoły Podstawowej w Orzełku 
 ZARZĄDZENIE Nr 41/2007 z dnia 21 sierpnia 2007r
Data wprowadzenia informacji 2007-09-12 08:29:32, wprowadzający: Katarzyna Kalbarczyk
w sprawie: zmiany planów finansowych  
 Zarządzenie Nr 40/2007 z dnia 09 sierpnia 2007
Data wprowadzenia informacji 2007-09-12 08:25:32, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie
Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadowne za
I półrocze 2007 r. 
 Zarządzenie Nr 39/2007 z dnia 03 sierpnia 2007 roku
Data wprowadzenia informacji 2007-09-12 08:23:44, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie
Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego za I
półrocze 2007 r. Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sadownem i
Samorządowej Instytucji Kultury –
Biblioteki i Muzeum 
 Zarządzenie Nr 38/2007 z dnia 03 sierpnia 2007 roku
Data wprowadzenia informacji 2007-09-12 08:21:09, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Sadownem i
powołania komisji konkursowej 
 ZARZĄDZENIE NR 37 /2007 z dnia 31 lipca 2007 r.
Data wprowadzenia informacji 2007-08-22 12:39:25, wprowadzający: Katarzyna Kalbarczyk
w sprawie powołania Kierownika Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sadownem. 
  ZARZĄDZENIE Nr 36/2007 z dnia 26 lipca 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2007-07-26 14:02:44, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie odwołania Kierownika Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sadownem 
 ZARZĄDZENIE Nr 35/2007 z dnia 26 lipca 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2007-07-26 14:01:34, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie reorganizacji formacji obrony cywilnej  
 Zarządzenie Nr 34/07 z dnia 30 czerwca 2007 r.
Data wprowadzenia informacji 2007-07-26 13:55:42, wprowadzający: Arkadiusz Wrzosek
w sprawie powołania komisji konkursowej na
stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sadownem 
 Zarządzenie nr 31/07 z dnia 15 czerwca 2007r
Data wprowadzenia informacji 2007-07-26 13:21:29, wprowadzający: Anna Sędek
w sprawie powołania Komisji Przetargowej 
 ZARZĄDZENIE Nr 30/07 z dnia 15 czerwca 2007 roku
Data wprowadzenia informacji 2007-07-26 13:17:50, wprowadzający: Anna Kowalska
w sprawie: zmiany planów finansowych  
 Zarządzenie Nr 33/2007 z dnia 30 czerwca 2007
Data wprowadzenia informacji 2007-07-26 12:39:38, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: zmiany planów finansowych  
 Zarządzenie Nr 32/2007 z dnia 22 czerwca 2007
Data wprowadzenia informacji 2007-07-26 12:38:26, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy
Sadowne na 2007r. 
 Zarządzenie Nr 28/2007 z dnia 21 maja 2007 roku
Data wprowadzenia informacji 2007-07-26 12:32:46 Informację zaktualizowano 2007-07-26 13:27:00, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie : sporządzania dowodów księgowych i
systemu obiegu dowodów finansowo –
księgowych w Urzędzie Gminy w Sadownem 
 Zarządzenie Nr 27/2007 z dnia 03maja 2007 roku
Data wprowadzenia informacji 2007-07-26 12:29:37 Informację zaktualizowano 2007-07-26 12:30:37, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie
Organizacyjnym Urzędu Gminy w Sadownem  
 ZARZĄDZENIE NR 29/07 z dnia 01 czerwca 2007 r.
Data wprowadzenia informacji 2007-06-12 15:00:16, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie: zmiany planów finansowych  
 Zarządzenie Nr 26/2007 z dnia 30 kwietnia 2007
Data wprowadzenia informacji 2007-05-15 14:39:14 Informację zaktualizowano 2007-05-15 14:40:51, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy
Sadowne na 2007r. 
 Zarządzenie Nr 25/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 roku
Data wprowadzenia informacji 2007-05-15 14:38:28, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie
Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne za
2006 rok. 
 ZARZĄDZENIE NR 18/2007 Z DNIA 12 MARCA 2007 ROKU
Data wprowadzenia informacji 2007-05-15 14:31:34, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie: powołania Komisji do naboru na wolne
stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska
urzędnicze w Urzędzie Gminy w Sadownem 
 Zarządzenie Nr 24/2007 z dnia 16 kwietnia 2007r
Data wprowadzenia informacji 2007-04-16 12:06:02, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie: zmiany planów finansowych  
  Zarządzenie Nr 21 /2007 z dnia 28 marca 2007
Data wprowadzenia informacji 2007-04-13 13:48:39, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie: powołania Zastępcy Wójta Gminy
Sadowne 
 ZARZĄDZENIE Nr 22/2007 z dnia 30 marca 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2007-04-02 10:55:08, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
W sprawie: odwołania Zastępcy Wójta Gminy
Sadowne 
 ZARZĄDZENIE Nr 23/2007 z dnia 02 kwietnia 2007r
Data wprowadzenia informacji 2007-04-02 10:36:45 Informację zaktualizowano 2007-04-02 10:52:23, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie: powołania Komisji do otwarcia pokoju
Nr 15 i sporządzenia wykazu rzeczy osobistych
należących do p.Bożeny Gierej –
Sekretarza Gminy i wykazu dokumentów
służbowych znajdujących się w pokoju Nr 15. 
 Zarządzenie Nr 20/2007r z dnia 26 marca 2007r
Data wprowadzenia informacji 2007-03-26 12:52:05 Informację zaktualizowano 2007-04-02 10:53:52, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie
Organizacyjnym Urzędu Gminy  
 ZARZĄDZENIE NR 17/2007 z dnia 7 marca 2007 r.
Data wprowadzenia informacji 2007-03-07 13:10:38, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Orzełku i
powołania komisji konkursowej. 
 ZARZĄDZENIE NR 14/2007 z dnia 19 lutego 2007 r.
Data wprowadzenia informacji 2007-03-05 15:12:14, wprowadzający: Katarzyna Kalbarczyk
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie
Organizacyjnym Urzędu Gminy w Sadownem  
 ZARZĄDZENIE NR 15/2007 z dnia 21 lutego 2007 r.
Data wprowadzenia informacji 2007-03-05 15:07:54, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
w sprawie ustalenia warunków, jakie powinien
spełnić przedsiębiorca ubiegający się o
wydanie zezwolenia na świadczenie usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz opróżnienia
zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sadowne. 
 ZARZĄDZENIE Nr 13/2007 z dnia 15 lutego 2007 r.
Data wprowadzenia informacji 2007-03-05 15:04:38, wprowadzający: Anna Kowalska
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz
zakresu obowiązków członków komisji
przetargowej w Urzędzie Gminy Sadowne 
 Zarządzenie Nr 12/2007 z dnia 13 lutego 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2007-03-05 15:03:30, wprowadzający: Anna Kowalska
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Sadowne na 2007r 
 Zarządzenie Nr 16/2007 z dnia 28 luty 2007 roku
Data wprowadzenia informacji 2007-03-05 14:58:33, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie: wprowadzenia zmian w Instrukcji obiegu
dowodów finansowo- księgowych oraz ustalenia
Zakładowego Planu Kont dla gminy Sadowne  
 Zarządzenie Nr 11/2007 z dnia 26 stycznia 2007 roku
Data wprowadzenia informacji 2007-03-05 14:56:30, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Sadowne na 2007r. 
 Zarządzenie Nr 10/2007 z dnia 26 stycznia 2007 roku
Data wprowadzenia informacji 2007-03-05 14:53:23, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 8/2007 Wójta
Gminy w Sadownem z dnia 05 stycznia 2007 roku  
 Zarządzenie Nr 9/2007 z dnia 22 stycznia 2007
Data wprowadzenia informacji 2007-03-05 14:52:08, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Sadowne na 2006r. 
 Zarządzenie Nr 7/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku
Data wprowadzenia informacji 2007-03-05 14:37:00, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie Ustalenia planów finansowych i
przekazania podległym jednostkom uchwalonych
dochodów i wydatków na 2007 rok  
 Zarządzenie Nr 8 /2007 z dnia 05 styczeń 2007 roku
Data wprowadzenia informacji 2007-01-18 14:51:21, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Sadowne na 2006r. 
 Zarządzenie Nr 6/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku
Data wprowadzenia informacji 2007-01-18 14:48:40, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie zmiany planów finansowych  
 Zarządzenie Nr 5/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r.
Data wprowadzenia informacji 2007-01-18 14:47:12, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 
 Zarządzenie nr 4/2006 z dnia 27 grudnia 2006r.
Data wprowadzenia informacji 2007-01-18 14:44:51 Informację zaktualizowano 2007-03-05 14:09:17, wprowadzający: Henryka Białas
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Sadowne na 2006r. 
 Zarządzenie Nr 3/2006 z dnia 20 grudnia 2006 roku
Data wprowadzenia informacji 2007-01-18 14:41:11, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Sadowne na 2006r. 
 Zarządzenie Nr 2/2006 z dnia 11 grudnia 2006 roku
Data wprowadzenia informacji 2007-01-18 14:39:50, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie zmiany planów finansowych  
 Zarządzenie Nr 1/2006 z dnia 08 grudnia 2006
Data wprowadzenia informacji 2007-01-18 14:38:17, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie powołania komisji w celu
przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu
obrony cywilnej Gminy Sadowne według stanu na
dzień 31. 10. 2006 r 
 Zarządzenie Nr 200/06 z dnia 29 września 2006 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-12-14 09:53:49, wprowadzający: Arkadiusz Wrzosek
W sprawie utworzenia Stałych Dyżurów Wójta
Gminy Sadowne na potrzeby podwyższania gotowości
obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji
zadań ujętych w Planach Operacyjnych. 
 Zarządzenie Nr 202/06 z dnia 30 października 2006 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-12-12 15:57:32, wprowadzający: Arkadiusz Wrzosek
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Sadowne na 2006r. 
 Zarządzenie Nr 207/2006 z dnia 01 grudnia 2006 roku
Data wprowadzenia informacji 2006-12-12 15:51:32, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Sadowne na 2006r. 
 Zarządzenie Nr 204/2006 z dnia 06 listopada 2006 roku
Data wprowadzenia informacji 2006-12-12 15:49:30, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Sadowne na 2006r. 
 Zarządzenie Nr 203/2006 z dnia 02 listopada 2006 roku
Data wprowadzenia informacji 2006-12-12 15:47:55, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie zasad opracowania materiałów
planistycznych do projektu uchwały budżetowej
Gminy Sadowne na 2007 rok. 
 Zarządzenie Nr 201/2006 z dnia 09 października 2006 roku
Data wprowadzenia informacji 2006-12-12 15:45:54, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Sadowne na 2006r. 
 Zarządzenie Nr 199/2006 z dnia 29 września 2006 roku
Data wprowadzenia informacji 2006-12-12 15:43:34, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie zmiany planów finansowych  
 Zarządzenie Nr 198/2006 z dnia 28 września 2006
Data wprowadzenia informacji 2006-12-12 15:42:01, wprowadzający: Anna Rukat
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie
Organizacyjnym Urzędu Gminy w Sadownem . 
 ZARZĄDZENIE NR 197/2006 z dnia 27 września 2006 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-10-04 14:54:06 Informację zaktualizowano 2006-10-06 10:25:45, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w
związku ze zmianami na stanowisku dyrektora
szkoły. 
 Zarządzenie Nr. 195/2006 z dnia 17.08.2006
Data wprowadzenia informacji 2006-09-19 13:06:02, wprowadzający: Katarzyna Kalbarczyk
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Sadowne na 2006r. 
 Zarządzenie Nr 196/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 roku
Data wprowadzenia informacji 2006-09-19 12:50:14, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie opracowania i przedstawienia Radzie
Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego za I
półrocze 2006 r. Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sadownem i
Samorządowej Instytucji Kultury –
Biblioteki i Muzeum 
 Zarządzenie Nr 194 /2006 z dnia 04 sierpnia 2006 roku
Data wprowadzenia informacji 2006-09-19 12:47:26, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie opracowania i przedstawienia Radzie
Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadowne 
 Zarządzenie Nr 193 /2006 z dnia 04 sierpnia 2006 roku
Data wprowadzenia informacji 2006-09-19 12:44:07 Informację zaktualizowano 2006-09-26 13:42:28, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie powołania Kierownika Zakładu
Gospodarki Komunalnej 
 ZARZĄDZENIE Nr 189/2006 z dnia 3 lipca 2006r.
Data wprowadzenia informacji 2006-09-14 13:02:36, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Sadowne na 2006r. 
 Zarządzenie Nr 187/2006 z dnia 25 maja 2006 roku
Data wprowadzenia informacji 2006-09-12 14:59:45, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Sadowne na 2006r 
 Zarządzenie Nr 186/2006 z dnia 10 maja 2006 roku
Data wprowadzenia informacji 2006-09-12 14:57:30, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie zwrotu kosztów zakupu szkieł
korekcyjnych pracownikom Urzędu Gminy
zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w
monitory ekranowe 
 Zarządzenie Nr 185 / 2006 z dnia 08 maja 2006 roku
Data wprowadzenia informacji 2006-09-12 14:54:04, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy
Sadowne na 2006r 
 Zarządzenie Nr 192/2006 z dnia 25 lipca 2006 roku
Data wprowadzenia informacji 2006-08-09 15:30:19 Informację zaktualizowano 2006-09-12 15:05:01, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie zmiany planów finansowych  
 Zarządzenie Nr 188/2006 z dnia 30 czerwca 2006
Data wprowadzenia informacji 2006-07-24 12:46:05, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej
przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla
nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na
stopień nauczyciela mianowanego 
 Zarządzenie Nr 191 /2006 z dnia 10 lipca 2006 roku
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 14:36:22, wprowadzający: Katarzyna Kalbarczyk
W sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej
przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla
nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na
stopień nauczyciela mianowanego 
 Zarządzenie Nr 190 /2006 z dnia 10 lipca 2006 roku
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 14:23:08, wprowadzający: Katarzyna Kalbarczyk
W sprawie zasad opracowania arkuszy organizacji
przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę
Sadowne  
 Zarządzenie Nr 183/2006 z dnia 26 kwietnia 2006r
Data wprowadzenia informacji 2006-05-15 15:21:12, wprowadzający: Katarzyna Kalbarczyk
W sprawie zmiany planów finansowych  
 Zarządzenie Nr 184/2006 z dnia 26 kwietnia 2006
Data wprowadzenia informacji 2006-05-12 15:01:52, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Sadowne na 2006r. 
 Zarządzenie Nr 182/2006 z dnia 31 marca 2006 roku
Data wprowadzenia informacji 2006-05-12 14:52:51, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie wprowadzenia w życie i stosowania
regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych Urzędu Gminy i jednostek
podporządkowanych z wyjątkiem Placówek
Oświatowych. 
 Zarządzenie Nr 18/2006 z dnia 28-03-2006 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-05-12 14:47:02, wprowadzający: Barbara Klimek
W sprawie zmiany planów finansowych  
 Zarządzenie Nr 180/2006 z dnia 28 marca 2006
Data wprowadzenia informacji 2006-05-12 13:49:37, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie powołania Komisji Przetargowej 
 ZARZĄDZENIE Nr 179/06 z dnia 22 marca 2006 roku
Data wprowadzenia informacji 2006-05-12 13:38:30 Informację zaktualizowano 2007-06-20 08:35:22, wprowadzający: Anna Kowalska
W sprawie przedstawienia Radzie Gminy i
Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o
przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadowne za
2005 r. 
 Zarządzenie Nr 175/2006 z dnia 09 marca 2006 roku
Data wprowadzenia informacji 2006-04-21 09:08:57, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy 
 ZARZĄDZENIE Nr 178 z dnia 17 marca 2006r.
Data wprowadzenia informacji 2006-03-20 13:59:15, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy 
 ZARZĄDZENIE NR 177 z dnia 17 marca 2006r.
Data wprowadzenia informacji 2006-03-20 13:57:17, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
W sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej 
 ZARZĄDZENIE Nr 176 z dnia 16 marca 2006r.
Data wprowadzenia informacji 2006-03-20 13:55:16, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
W sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie
Organizacyjnym Urzędu Gminy  
 ZARZĄDZENIE NR 174/2006 z dnia 2 marca 2006 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-03-16 11:13:14 Informację zaktualizowano 2006-03-16 11:17:06, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
W sprawie zmiany planów finansowych 
 Zarządzenie Nr 173 z dnia 25 lutego 2006
Data wprowadzenia informacji 2006-03-07 15:01:48, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie powołania Komisji Przetargowej 
 Zarządzenie Nr 172 z dnia 15 lutego 2006 roku
Data wprowadzenia informacji 2006-03-07 14:44:36, wprowadzający: Renata Urbankowska
W sprawie powołania Komisji do naboru na wolne
stanowiska urzędnicze  
 Zarządzenie Nr 171 z dnia 07 lutego 2006r.
Data wprowadzenia informacji 2006-03-07 14:35:01, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
W sprawie kontroli wydatków ze środków
publicznych w podległych jednostkach
organizacyjnych 
 Zarządzenie Nr 170 z dnia 31 stycznia 2006 roku
Data wprowadzenia informacji 2006-03-07 14:17:13 Informację zaktualizowano 2006-03-07 14:26:56, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie kontroli w Urzędzie Gminy i gminnych
jednostkach organizacyjnych 
 Zarządzenie Nr 169 z dnia 30 stycznia 2006 roku
Data wprowadzenia informacji 2006-03-07 14:13:39 Informację zaktualizowano 2006-03-07 14:25:41, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji obiegu
dowodów finansowo- księgowych oraz ustalenia
Zakładowego Planu Kont dla Gminy Sadowne 
 Zarządzenie Nr 168 z dnia 20 stycznia 2006 roku
Data wprowadzenia informacji 2006-03-07 14:08:48 Informację zaktualizowano 2006-03-07 14:23:47, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Sadowne na 2006r. 
 Zarządzenie Nr 167 z dnia 10 stycznia 2006 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-01-31 13:01:52 Informację zaktualizowano 2006-01-31 15:39:26, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie ustalenia planów finansowych i
przekazania podległym jednostkom  
 Plany finansowe 2005 c.d.doc
Data wprowadzenia informacji 2006-01-31 12:59:06, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie harmonogramu realizacji dochodów i
wydatków budżetowych Gminy Sadowne w 2005 roku 
 Zarządzenie N165 w sprawie harmonogramu.doc
Data wprowadzenia informacji 2006-01-31 12:55:02, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie zmiany planow finansowych  
 zarzadzenie_164 z dnia 30 grudnia 2005 r..doc
Data wprowadzenia informacji 2006-01-31 12:49:20, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie ustalenia miejsca parkowania
samochodów przez pracowników Urzędu Gminy w
Sadownem. 
 Zarządzenie Nr 160/2005 z dnia 20 grudnia 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-12-30 15:54:33, wprowadzający: Bożena Gierej
W sprawie wprowadzenia: „Systemu
zatrudniania pracowników  
 Zarządzenie Nr 161/2005 z dnia 21 grudnia 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-12-30 15:48:24, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Sadowne na 2005 r. 
 Zarządzenie Nr 162/2005 z dnia 22 grudnia 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-12-30 15:43:48, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Sadowne na 2005 r. 
 Zarządzenie Nr 159/2005 z dnia 15 grudnia 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-12-30 15:13:41, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie ustalenia norm zużycia paliwa na
ogrzewanie w autobusie Autosan Nr rejestr. WWE
51FA dowożącym uczniów do szkoły. 
 Zarządzenie Nr 156/2005 z dnia 28 listopada 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-12-22 15:19:48, wprowadzający: Marianna Kalbarczyk
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Sadowne na 2005 r. 
 Zarządzenie Nr 158/2005 z dnia 30 listopada 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-12-22 15:16:08, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie: zmiany planów finansowych  
 Zarządzenie Nr 157/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-12-22 15:14:11 Informację zaktualizowano 2005-12-22 15:29:08, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie :Projektu budżetu gminy Sadowne na 2006
rok. 
 Zarządzenie Nr 155/2005 z dnia 15 listopada 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-12-22 15:08:28, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Sadowne na 2005 r. 
 Zarządzenie Nr 154/2005 z dnia 10 listopada 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-12-22 15:04:25, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Sadowne na 2005 r. 
 Zarządzenie Nr 153/2005 z dnia 7 listopada 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-12-22 15:02:34, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie spisu z natury w Muzeum Ziemi
Sadowieńskiej 
 Zarządzenie Nr 152/2005 z dnia 2 listopada 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-11-07 16:06:10, wprowadzający: Renata Urbankowska
W sprawie rozszerzenia jednolitego rzeczowego
wykazu akt 
 Zarządzenie Nr 150/2005 z dnia 21 października 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-11-07 15:47:28, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Sadowne na 2005 r. 
 Zarządzenie Nr 151/2005 z dnia 24 października 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-11-07 15:26:22, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie harmonogramu realizacji dochodów i
wydatków budżetowych Gminy Sadowne w 2005 roku 
 Zarządzenie Nr 149/2005 z dnia 14 października 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-11-07 15:24:01, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Sadowne na 2005 r. 
 Zarządzenie Nr 148/2005 z dnia 14 października 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-11-07 15:21:40, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie: zmiany planów finansowych 
 Zarządzenie Nr 147/2005 z dnia 12 października 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-11-07 15:19:02, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie zmiany planów finansowych  
 Zarządzenie Nr 144/2005 z dnia 5 października 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-10-18 08:39:30, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Sadowne na 2005 r. 
 Zarządzenie Nr 143/2005 z dnia 30 września 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-10-18 08:38:03, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Sadowne na 2005 r. 
 Zarządzenie Nr 142/2005 z dnia 27 września 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-10-18 08:36:32, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Sadowne na 2005 r. 
 Zarządzenie Nr 141/2005 z dnia 22 września 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-10-18 08:34:42, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie powołania Pełnomocnika 
 Zarządzenie Nr 146/2005 z dnia 6 października 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-10-13 15:11:11, wprowadzający: Anna Sędek
W sprawie powołania Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 Zarządzenie Nr 145/2005 z dnia 6 października 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-10-13 15:09:10, wprowadzający: Anna Sędek
W sprawie powołania składów Obwodowych Komisji
Wyborczych 
 Zarządzenie Nr 139/2005 z dnia 16 września 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-09-23 16:27:54, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Sadowne na 2005 r. 
 Zarządzenie Nr 138/2005 z dnia 9 września 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-09-21 16:28:08, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie: zmiany planów finansowych  
 Zarządzenie Nr 135/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-09-21 16:26:05, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie
Organizacyjnym Urzędu Gminy w Sadownem. 
 Zarządzenie Nr 140/2005 z dnia 21 września 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-09-21 16:15:59, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
W sprawie ustalenia norm zużycia paliwa na
autobus Autosan Nr rejestr. WWE 51FA 
 Zarządzenie Nr 137/2005 z dnia 1 września 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-09-16 17:12:25, wprowadzający: Marianna Kalbarczyk
W sprawie powołania składów Obwodowych Komisji
Wyborczych 
 Zarządzenie Nr 136/05 z dnia 1 września 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-09-16 17:04:53 Informację zaktualizowano 2009-01-27 13:40:01, wprowadzający: Administrator BIP.
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Sadowne na 2005 r. 
 Zarządzenie 134/2005 z dnia 5 sierpnia 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-08-16 09:11:30, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie
Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadowne 
 Zarządzenie 133/2005 z dnia 29 lipca 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-08-16 09:10:12, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie harmonogramu realizacji dochodów i
wydatków budżetowych Gminy Sadowne w 2005 roku 
 Zarządzenie 132/2005 z dnia 20 lipca 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-08-16 09:06:29, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Sadowne na 2005 r. 
 Zarządzenie 131/2005 z dnia 30 czerwca 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-08-16 09:04:45, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie ustalenia ceny biletów za korzystanie z
basenu kąpielowego. 
 Zarządzenie Nr 130/2005 z dnia 22 czerwca 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-06-27 16:21:44, wprowadzający: Marianna Puchłowska
W sprawie zmiany planów finansowych  
 Zarządzenie Nr 129/2005 z dnia 17 czerwca 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-06-27 16:01:08, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej
oraz określenia szczegółowych zadań i trybu
jej pracy. 
 Zarządzenie Nr 128/2005 z dnia 13 czetrwca 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-06-20 16:28:15 Informację zaktualizowano 2005-06-20 16:34:43, wprowadzający: Katarzyna Kalbarczyk
W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły
Podstawowej w Orzełku 
 Zarządzenie Nr 127/2005 z dnia 8 czerwca 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-06-20 16:26:53 Informację zaktualizowano 2005-06-20 16:34:15, wprowadzający: Katarzyna Kalbarczyk
W sprawie określenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członków ochotniczych
straży pożarnych 
 Zarządzenie Nr 126/2005 z dnia 31 maja 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-06-03 15:06:17, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie cofnięcia upoważnienia Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy 
 Zarządzenie Nr 125/2005 z dnia 31 maja 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-06-03 14:45:05, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
W sprawie cofnięcia upoważnienia Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy 
 Zarządzenie Nr 124/2005 z dnia 31 maja 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-06-03 14:43:33, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
W sprawie uchylenia powierzenia spraw gminy
Sekretarzowi Gminy. 
 Zarządzenie 123/2005 z dnia 17 maja 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-05-23 16:15:44, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
W sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Orzełku i
powołania komisji konkursowej 
 Zarządzenie 122/2005 z dnia 10 maja 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-05-23 16:10:52 Informację zaktualizowano 2005-05-23 16:13:12, wprowadzający: Katarzyna Kalbarczyk
W sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy w Sadownem 
 Zarządzenie Nr 121/2005 z dnia 5 maja 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-05-23 16:02:11 Informację zaktualizowano 2005-05-31 12:47:16, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
W sprawie zmiany planów finansowych  
 Zarządzenie Nr 120/2005 z dnia 21 kwietnia 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-05-13 13:49:33, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie harmonogramu realizacji dochodów i
wydatków budżetowych Gminy Sadowne w 2005 roku 
 Zarządzenie Nr 119/2005 z dnia 19 kwietnia 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-05-13 13:47:33, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Sadowne na 2005 r. 
 Zarządzenie Nr 117/2005 z dnia 31 marca 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-04-21 14:48:09, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków
dyrektora Szkoły Podstawowej w Orzełku 
 Zarządzenie Nr 118/2005 z dnia 11 kwietnia 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-04-13 15:51:58, wprowadzający: Katarzyna Kalbarczyk
W sprawie stawek bazowych czynszu za wynajem
lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych 
 Zarządzenie Nr 116/2005 z dnia 17 marca 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-04-13 15:44:56, wprowadzający: Marianna Puchłowska
W sprawie określenia stawek czynszu za lokale
mieszkalne 
 Zarządzenie Nr 115/2005 z dnia 17 marca 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-04-13 15:42:06 Informację zaktualizowano 2005-04-13 15:42:45, wprowadzający: Marianna Puchłowska
W sprawie przedstawienia Radzie Gminy i
Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o
przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadowne za
2004 r 
 Zarządzenie Nr 114/2005 z dnia 14 marca 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-04-07 15:06:23, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie powołania składu Obwodowej Komisji
Wyborczej 
 Zarządzenie Nr 105/2005 z dnia 17 stycznia 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-03-18 16:03:48, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
W sprawie ustalenia wynagrodzenia Kierownika SPZOZ
w Sadownem 
 Zarządzenie Nr 107/2005 z dnia 1 lutego 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-03-18 16:02:03, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły
Podstawowej w Sadownem 
 Zarządzenie Nr 112/2005 z dnia 22 lutego 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2005-03-14 10:27:25, wprowadzający: Katarzyna Kalbarczyk
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Sadowne na rok 2005 
 Zarządzenie Nr 108/2005 z dnia 4 lutego 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-03-05 17:32:50 Informację zaktualizowano 2005-03-05 17:36:02, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Sadowne na rok 2005 
 Zarządzenie Nr 113/2005 z dnia 28 lutego 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-03-05 17:30:05 Informację zaktualizowano 2005-03-18 15:22:21, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie ustalenia norm zużycia paliwa na
samochód służbowy Skoda Fabia  
 Zarządzenie Nr 110/2005 z dnia 15.02.2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-03-01 16:59:16, wprowadzający: Bożena Gierej
W sprawie opracowania planu operacyjnego
ochrony przed powodzią 
 Zarządzenie Nr 106/2005 z dnia 01.02.2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2005-03-01 16:49:47, wprowadzający: Bożena Gierej
W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora w
Szkole Podstawowej w Orzełku 
 Zarzadzenie Nr.111/2005 z dnia 22 lutego 2005
Data wprowadzenia informacji 2005-03-01 12:10:29 Informację zaktualizowano 2005-03-14 10:25:27, wprowadzający: Katarzyna Kalbarczyk
W sprawie powołanie komisji konkursowej na
dyrektora w Szkole Podstawowej w Sadownem 
 Zarzadzenie Nr. 109/2005 z dnia 10 lutego 2005
Data wprowadzenia informacji 2005-02-17 15:29:47 Informację zaktualizowano 2005-03-14 10:24:04, wprowadzający: Katarzyna Kalbarczyk
W sprawie Ustalenia planów finasowych i
przekazania podległym jednostkom 
 Zarządzenie Nr 103/2005 z dnia 3 stycznia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2005-01-26 16:03:06 Informację zaktualizowano 2005-02-02 16:11:55, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie ustalenia norm zużycia paliwa na
samochód służbowy SKODA FABIA 
 Zarządzenie Nr 104/2005 z dnia 5 stycznia 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2005-01-24 16:09:47 Informację zaktualizowano 2005-01-24 16:10:27, wprowadzający: Bożena Gierej
W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej  
 Zarządzenie Nr. 102/2005 z dnia 03.01.2005r
Data wprowadzenia informacji 2005-01-18 09:19:59 Informację zaktualizowano 2005-01-25 09:08:38, wprowadzający: Katarzyna Kalbarczyk
W sprawie spisu z natury 
 Zarządzenia Nr 101/2004 z dnia 20.12.2004
Data wprowadzenia informacji 2005-01-18 09:16:23 Informację zaktualizowano 2005-01-25 09:05:12, wprowadzający: Katarzyna Kalbarczyk
W sprawie spisu z natury w Urzędzie Gminy 
 Zarządzenie Nr 100/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r.
Data wprowadzenia informacji 2004-12-28 15:20:12, wprowadzający: Anna Sędek
W sprawie powołania Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 zarzadzenie_99.doc
Data wprowadzenia informacji 2004-12-28 15:18:19, wprowadzający: Anna Sędek, autor: Zarządzenie Nr 99/2004 z dnia 9 grudnia 2004r.
W sprawie harmonogramu realizacji dochodów i
wydatków budżetowych Gminy Sadowne w 2004 roku 
 Zarządzenie Nr 98/2004 z dnia 26 listopada 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-12-16 09:36:25, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie powierzenia obowiązków w zakresie
ochrony danych osobowych 
 Zarządzenie Nr 97/2004 z dnia 24 listopada 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-12-10 11:24:27, wprowadzający: Bożena Gierej
W sprawie wprowadzenia Instrukcji zarządzania
systemem informatycznym 
 Zarządzenie Nr 96/2004 z dnia 24 listopada 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-12-10 11:18:07 Informację zaktualizowano 2005-01-24 16:13:08, wprowadzający: Bożena Gierej
W sprawie organizacyjnego przygotowania
działań reagowania 
 Zarządzenie Nr 95 z dnia 17 listopada 2004 r.
Data wprowadzenia informacji 2004-12-03 09:41:21, wprowadzający: Bożena Gierej
W sprawie utworzenia Gminnego Zespołu
Reagowania 
 Zarządzenie Nr 94 z dnia 15 listopada 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-12-03 08:54:32, wprowadzający: Bożena Gierej
W sprawie projektu budżetu na rok 2005 
 Zarządzenie Nr 93 z dnia 15 listopada 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-12-03 08:02:21 Informację zaktualizowano 2004-12-16 09:28:41, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie powołania komisji w celu
przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji
sprzętu obrony cywilnej 
 Zarządzenie Nr 89 z dnia 28 września 2004 r.
Data wprowadzenia informacji 2004-11-03 11:39:04 Informację zaktualizowano 2004-11-03 11:50:09, wprowadzający: Katarzyna Kalbarczyk
W sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym
Urzędu Gminy 
 Zarządzenie Nr 92/2004 z dnia 13 października 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-10-25 14:40:02, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia
taryf dla ciepła w rozliczeniach 
 Zarządzenie Nr 91/2004 z dnia 11 października 2004 r.
Data wprowadzenia informacji 2004-10-25 14:35:36, wprowadzający: Marianna Puchłowska
W sprawie zmiany uchwały budżetowej 
 Zarządzenie Nr 90/2004 z dnia 30 września 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-10-25 14:29:59, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie powołania Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 Zarządzenie Nr 88/2004 z dnia 20 września 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-09-28 16:22:30 Informację zaktualizowano 2004-09-28 16:27:43, wprowadzający: Anna Sędek
W sprawie powołania komisji Urzędu Gminy w
Sadownem do kontroli realizacji odbioru
końcowego budowy "gnojowników" 
 Zarządzenie Nr 87/2004 z dnia 17 wrzesnia 2004 r.
Data wprowadzenia informacji 2004-09-17 16:14:16, wprowadzający: Nadzieja Kowalczyk
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w
związku ze zmianami na stanowiskach
dyrektorów szkół 
 Zarządzenie Nr 86/2004 z dnia 8 września 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-09-16 09:53:45, wprowadzający: Elżbieta Kowalczyk
W sprawie stawek bazowych czynszu za wynajem
lokali użytkowych 
 Zarządzenie Nr 85/2004 z dnia 8 września 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-09-16 09:47:10, wprowadzający: Marianna Puchłowska
W sprawie określenia stawek czynszu za
lokale mieszkalne 
 Zarządzenie Nr 84/2004 z dnia 8 września 2004 r.
Data wprowadzenia informacji 2004-09-16 09:45:22, wprowadzający: Marianna Puchłowska
W sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym
Urzędu Gminy w Sadownem 
 Zarządzenie Nr 83/2004 z dnia 6 września 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-09-15 10:59:04, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
W sprawie opracowania projektów podziału
Referatów na stanowiska pracy 
 Zarządzenie Nr 82/2004 z dnia 6 września 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-09-15 10:57:17, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków
dyrektora SP w Orzełku 
 Zarządzenie Nr 81/2004 z dnia 24 sierpnia 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-08-27 14:09:11, wprowadzający: Elżbieta Kowalczyk
W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków
dyrektora SP w Sadownem 
 Zarządzenie Nr 80/2004 z dnia 24 sierpnia 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-08-27 13:25:07 Informację zaktualizowano 2004-08-27 13:28:09, wprowadzający: Elżbieta Kowalczyk
W sprawie powołania Komisji Przetargowej 
 Zarządzenie Nr 79/2004 z dnia 19 sierpnia 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-08-20 13:45:07, wprowadzający: Nadzieja Kowalczyk
 
 Załącznik do zarządzenia Nr 78/2004 z dnia 16 sierpnia 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-08-18 09:47:49 Informację zaktualizowano 2004-08-18 10:05:14, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
W sprawie opracowania projektów podziału
Referatów na stanowiska pracy 
 Zarządzenie Nr 78/2004 z dnia 16 sierpnia 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-08-18 09:46:49 Informację zaktualizowano 2004-08-18 10:04:13, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
ZS-P w Grabinach 
 Zarządzenie 77/2004 z dnia 30 lipca 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-08-12 10:58:32, wprowadzający: Elżbieta Kowalczyk
W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora SP
w Kołodzążu 
 Zarządzenie Nr 76/2004 z dnia 30 lipca 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-08-12 10:56:39, wprowadzający: Elżbieta Kowalczyk
W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora SP w
Orzełku 
 Zarządzenie Nr 75/2004 z dnia 30.07.2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-08-12 10:55:11, wprowadzający: Elżbieta Kowalczyk
W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora SP
w Sadownem 
 Zarządzenie Nr 74/2004 z dnia 30.07.2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-08-12 10:53:43, wprowadzający: Elżbieta Kowalczyk
W sprawie wykonania budżetu Gminy Sadowne za
I półrocze 2004 roku 
 Zarządzenie Nr 73 z 30 lipca 2004
Data wprowadzenia informacji 2004-08-04 15:32:22, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie zmiany uchwały budzetowej Gminy
Sadowne na 2004 rok 
 Zarządzenie Nr 72 z 27 lipca 2004 roku
Data wprowadzenia informacji 2004-08-04 15:24:38, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie harmonogramu realizacji dochodów i
wydatków budżetowych Gminy Sadowne w 2004
roku 
 Zarządzenie Nr 71/2004 z 27 lipca 2004 roku
Data wprowadzenia informacji 2004-08-04 15:22:51, wprowadzający: Anna Rukat
W sprawie powołania komjsji odbioru
inwestycji 
 Zarządzenie Nr 70/2004 z dnia 27 lipca 2004 roku
Data wprowadzenia informacji 2004-07-30 14:21:17, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
W sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym
Urzędu Gminy w Sadownem 
 Zarządzenie Nr 69/2004 z dnia 15 lipca 2004
Data wprowadzenia informacji 2004-07-30 14:03:48 Informację zaktualizowano 2004-07-30 14:07:36, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do
nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela 
 Zarządzenie Nr 68/2004 z dnia 8 lipca 2004 roku
Data wprowadzenia informacji 2004-07-27 15:16:50 Informację zaktualizowano 2004-07-27 15:25:23, wprowadzający: Elżbieta Kowalczyk
W sprawie powierzenia spraw gminy Sekretarzowi
Gminy. 
  Zarządzenie Nr 67/2004 z dnia 8 lipca 2004
Data wprowadzenia informacji 2004-07-08 09:54:51 Informację zaktualizowano 2004-07-27 15:29:23, wprowadzający: Mirosława Mianowicz
 

Wójt, jako organ wykonawczy gminy rozstrzyga sprawy należące do jego kompetencji w formie zarządzeń.

Zarządzenia sporządza się i ewidencjonuje według zasad określonych w statucie gminy.

W przypadku niecierpiącym zwłoki wójt może wydać przepisy porządkowe.
Zarządzenie zawierające przepisy porządkowe podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy. W przypadku nie zatwierdzenia zarządzenie przez radę gminy lub nie przedstawienia go do zatwierdzenia – zarządzenie zawierające przepisy porządkowe traci moc.
Przepisy porządkowe przesyła się do wiadomości wójtom sąsiednich gmin oraz staroście powiatu.

Wójt przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej zarządzenia objęte jej zakresem nadzoru. Stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności zarządzenia, wstrzymuje jego wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego, jeżeli wójt nie złoży skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze do sądu administracyjnego.

 
Data wprowadzenia informacji 2003-08-18 12:27:39 Informację zaktualizowano 2009-07-01 15:35:21, wprowadzający: Administrator BIP.
wersja do druku