Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sadowne  www.sadowne.pl
Dane
Dane teleadresowe
Urząd Gminy
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Gmina Sadowne
Ogłoszenia
Rada Gminy
Rada Gminy
Komisje
Sesje Rady Gminy
Plany i strategie
Plan Rozwoju Lokalnego 2007-2013
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sadowne na lata 2004 - 2011
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sadowne na lata 2004 - 2011
Strategia rozwoju
Prawo lokalne
Statut
Budżet
Podatki
Regulamin Organizacyjny
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakład Gospodarki Komunalnej
Gminny Ośrodek Kultury
Muzeum Ziemi Sadowieńskiej
Gminna Biblioteka Publiczna
Szkoły
Sołtysi i Sołectwa
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Przetargi
Obwieszczenia i wykazy
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia o wynikach
Przetargi unieważnione
Inwestycje
Zagospodarowanie przestrzenne
Decyzje lokalizacyjne
Decyzje o warunkach zabudowy
Decyzje środowiskowe
Inne
Skrzynka podawcza
Sprawdź stan sprawy
Mienie gminy
Podatki i opłaty
Rejestry i ewidencje
Wnioski do pobrania
Dostęp do informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Archiwum
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
WYBORY
Przetargi
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Sołtysi i Sołectwa strona główna 

Sołtysi i Sołectwa
 

Lp.

Nazwisko i imię

Wieś

1

2

3

1

Ogonowski Jan

Bojewo

2

Ojdana Antoni

Grabiny

3

Sadolewski Sławomir

Kołodziąż

4

Jan Jakubowski

Kołodziąż Rybie

5

Barbara Laska

Krupińskie

6

Kalata Waldemar

Kocielnik

7

Dębkowski Edmund

Morzyczyn Włość

8

Grądzki Wiesław

Morzyczyn Włóki

9

Robak Józef

Ocięte

10

Ogonowska Daniela

Orzełek

11

Rowicki Antoni

Płatkownica

12

Zasłona Marek

Rażny

13

Rolek Henryk

Sadowne

14

Łaniewicz Artur

Sokółka

15

Kibart Janusz

Sadoleś

16

Gajewski Marek

Sojkówek

17

Bala Krzysztof

Szynkarzyzna

18

Styś Stanisław

Wilczogęby

19

Robak Marek

Zalesie

20

Małetka Stanisław

Zieleniec

21

Elżbieta Olton

Zarzetka

22

Matusik Sławomir

Złotki

23

Bożena Kalata

Kolonia Złotki

 

 
Data wprowadzenia informacji 2009-07-10 09:17:50 Informację zaktualizowano 2012-11-07 09:34:41, wprowadzający: Administrator BIP.
wersja do druku