Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sadowne  www.sadowne.pl
Dane
Dane teleadresowe
Urząd Gminy
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Gmina Sadowne
Ogłoszenia
Rada Gminy
Rada Gminy
Komisje
Sesje Rady Gminy
Plany i strategie
Plan Rozwoju Lokalnego 2007-2013
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sadowne na lata 2004 - 2011
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sadowne na lata 2004 - 2011
Strategia rozwoju
Prawo lokalne
Statut
Budżet
Podatki
Regulamin Organizacyjny
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakład Gospodarki Komunalnej
Gminny Ośrodek Kultury
Muzeum Ziemi Sadowieńskiej
Gminna Biblioteka Publiczna
Szkoły
Sołtysi i Sołectwa
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Przetargi
Obwieszczenia i wykazy
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia o wynikach
Przetargi unieważnione
Inwestycje
Zagospodarowanie przestrzenne
Decyzje lokalizacyjne
Decyzje o warunkach zabudowy
Decyzje środowiskowe
Inne
Skrzynka podawcza
Sprawdź stan sprawy
Mienie gminy
Podatki i opłaty
Rejestry i ewidencje
Wnioski do pobrania
Dostęp do informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Archiwum
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
WYBORY
Przetargi
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia o wynikach strona główna 

Ogłoszenia o wynikach
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Sadowne 
 zawiadowmienie - IO._271.2.2013-wybor.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-06-14 13:25:35, wprowadzający: Anna Kowalska-Krasuska
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na
sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Sadowne w
roku 2012 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań 
 zawiadowmienie - IO.271.12.2012.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-10-31 15:50:56 Informację zaktualizowano 2012-10-31 15:52:41, wprowadzający: Ewelina Jakubowska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
,,Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Sadowne-etap II". wyborIO.271.11.2012.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-10-15 11:51:42, wprowadzający: Anna Kowalska - Krasuska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadowne
- ul. Bohaterów 1939 r. 
 zawiadowmienie - IO.271.10.2012.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 13:08:12, wprowadzający: Ewelina Jakubowska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Przebudowa drogi gminnej Sokółka -
Kołodziąż Rybie etap II 
 zawiadowmienie - IO.271.9.2012.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 13:06:44, wprowadzający: Ewelina Jakubowska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
,,Przebudowa drogi gminnej Krupińskie-Sadowne" wyborIO.271.8.2012.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-09-20 13:15:37, wprowadzający: Anna Kowalska - Krasuska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
,,Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2012/2013 na potrzeby Gminy Sadowne". wyborIO.271.7.2012.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-09-11 14:11:01, wprowadzający: Anna Kowalska - Krasuska
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 381/4 w Sadolesiu - rokowania
Data wprowadzenia informacji 2012-09-10 15:08:09, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
Zawiadomienie o wyborze najorzysteniejszej oferty-
Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Grabinach 
 zawiadowmienie - IO.271.6.2012.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-09-04 11:03:07 Informację zaktualizowano 2012-09-04 11:05:12, wprowadzający: Ewelina Jakubowska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
,,Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sadownem w roku szkolnym 2012/2013" wyborIO.271.5.2012.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-08-21 11:09:53, wprowadzający: Anna Kowalska - Krasuska
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 1228/4 w Ociętem - rokowania
Data wprowadzenia informacji 2012-08-06 10:08:49, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 1228/3 w Ociętem - rokowania
Data wprowadzenia informacji 2012-08-06 10:08:24, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 1228/2 w Ociętem - rokowania
Data wprowadzenia informacji 2012-08-06 10:07:35, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 1228/1 w Ociętem - rokowania
Data wprowadzenia informacji 2012-08-06 10:07:14, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 1230/4 w Ociętem - rokowania
Data wprowadzenia informacji 2012-08-06 10:06:14, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 1230/3 w Ociętem - rokowania
Data wprowadzenia informacji 2012-08-06 10:05:53, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 1230/2 w Ociętem - rokowania
Data wprowadzenia informacji 2012-08-06 10:05:34, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 1230/1 w Ociętem - rokowania
Data wprowadzenia informacji 2012-08-06 10:04:51, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 1228/4 w Ociętem - 4 przetarg
Data wprowadzenia informacji 2012-07-02 14:21:50, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 1228/3 w Ociętem - 4 przetarg
Data wprowadzenia informacji 2012-07-02 14:21:24, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 1228/2 w Ociętem - 4 przetarg
Data wprowadzenia informacji 2012-07-02 14:19:20, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 1228/1 w Ociętem - 4 przetarg
Data wprowadzenia informacji 2012-07-02 14:18:56, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 1230/4 w Ociętem - 6 przetarg
Data wprowadzenia informacji 2012-07-02 14:18:24, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 1230/3 w Ociętem - 6 przetarg
Data wprowadzenia informacji 2012-07-02 14:17:34, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 1230/2 w Ociętem - 6 przetarg
Data wprowadzenia informacji 2012-07-02 14:17:04, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 1230/1 w Ociętem - 6 przetarg
Data wprowadzenia informacji 2012-07-02 14:16:43, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 609/8 w Sadownem - CPN 4 przetarg
Data wprowadzenia informacji 2012-07-02 14:15:09, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
INFORMACJA o wynikach konkursu na nabór
nauczycieli 
 wybór dot. naboru nauczycieli.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-06-28 13:56:20 Informację zaktualizowano 2012-06-28 13:59:14, wprowadzający: Ewelina Jakubowska
Zawiadomienie o wyborze najorzystniejszej oferty -
IO.271.4.2012 
 zawiadowmienie - IO.271.4.2012.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-06-25 14:49:17 Informację zaktualizowano 2012-06-28 17:08:18, wprowadzający: Ewelina Jakubowska
Doposażenie bazy dydaktycznej szkół
podstawowych z terenu Gminy Sadowne
w ramach projektu „Indywidualizacja
procesu nauczania w klasach I-III szkół
podstawowych Gminy Sadowne 
 zawiadowmienie o wyborze oferty.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-06-01 16:02:51, wprowadzający: Ewelina Jakubowska
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 1230/4 w Ociętem - 5 przetarg
Data wprowadzenia informacji 2012-05-29 14:59:36, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 1230/3 w Ociętem - 5 przetarg
Data wprowadzenia informacji 2012-05-29 14:55:15, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 1230/2 w Ociętem - 5 przetarg
Data wprowadzenia informacji 2012-05-29 14:54:35, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 1230/1 w Ociętem - 5 przetarg
Data wprowadzenia informacji 2012-05-29 14:53:56, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 609/8 w Sadownem - CPN 3 przetarg
Data wprowadzenia informacji 2012-05-29 14:51:07, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 1228/4 w Ociętem - 3 przetarg
Data wprowadzenia informacji 2012-05-29 14:46:27, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 1228/3 w Ociętem - 3 przetarg
Data wprowadzenia informacji 2012-05-29 14:45:30, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 1228/2 w Ociętem - 3 przetarg
Data wprowadzenia informacji 2012-05-29 14:44:46, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
  Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 1228/1 w Ociętem - 3 przetarg
Data wprowadzenia informacji 2012-05-29 14:43:50, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 609/8 w Sadownem - CPN 2 przetarg
Data wprowadzenia informacji 2012-05-29 14:41:54, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 1230/4 w Ociętem - 4 przetarg
Data wprowadzenia informacji 2012-04-20 09:45:44, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 1230/3 w Ociętem - 4 przetarg
Data wprowadzenia informacji 2012-04-20 09:44:38, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 1230/2 w Ociętem - 4 przetarg
Data wprowadzenia informacji 2012-04-20 09:44:06, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 1230/1 w Ociętem - 4 przetarg
Data wprowadzenia informacji 2012-04-20 09:43:20, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
,,Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury z Biblioteką Gminną w Sadownem” wyborIO.271.2.2012.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-04-17 14:29:30, wprowadzający: Ewelina Jakubowska
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 1228/4 w Ociętem - 2 przetarg
Data wprowadzenia informacji 2012-03-30 12:17:08, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 1228/3 w Ociętem - 2 przetarg
Data wprowadzenia informacji 2012-03-30 12:16:47, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 1228/2 w Ociętem - 2 przetarg
Data wprowadzenia informacji 2012-03-30 12:16:21, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 1228/1 w Ociętem - 2 przetarg
Data wprowadzenia informacji 2012-03-30 12:15:56, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 1230/4 w Ociętem - 3 przetarg
Data wprowadzenia informacji 2012-03-19 08:34:32, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 1230/3 w Ociętem - 3 przetarg
Data wprowadzenia informacji 2012-03-19 08:33:48, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 1230/2 w Ociętem - 3 przetarg
Data wprowadzenia informacji 2012-03-19 08:33:11, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 1230/1 w Ociętem - 3 przetarg
Data wprowadzenia informacji 2012-03-19 08:32:32, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 381/4 w Sadolesiu - 4 przetarg
Data wprowadzenia informacji 2012-03-19 08:31:27, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 609/8 w Sadownem - CPN
Data wprowadzenia informacji 2012-03-19 08:29:21, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 1228/4 w Ociętem
Data wprowadzenia informacji 2012-02-22 09:21:10, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 1228/3 w Ociętem
Data wprowadzenia informacji 2012-02-22 09:20:47, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 1228/2 w Ociętem
Data wprowadzenia informacji 2012-02-22 09:20:19, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 1228/1 w Ociętem
Data wprowadzenia informacji 2012-02-22 09:19:41, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Dostawa pospółki żwirowej na drogi gminne na terenie Gminy Sadowne wybor27112012.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-02-17 12:29:48, wprowadzający: Anna Kowalska - Krasuska
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 1230/4 w Ociętem - 2 przetarg
Data wprowadzenia informacji 2012-02-10 12:03:42, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 1230/3 w Ociętem - 2 przetarg
Data wprowadzenia informacji 2012-02-10 12:03:13, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 1230/2 w Ociętem - 2 przetarg
Data wprowadzenia informacji 2012-02-10 11:57:47, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 1230/1 w Ociętem - 2 przetarg
Data wprowadzenia informacji 2012-02-10 11:56:06, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 381/4 w Sadolesiu - 3 przetarg
Data wprowadzenia informacji 2012-01-31 11:54:19, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 1230/4 w Ociętem
Data wprowadzenia informacji 2011-12-21 13:49:22, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 1230/3 w Ociętem
Data wprowadzenia informacji 2011-12-21 13:48:24, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 1230/2 w Ociętem
Data wprowadzenia informacji 2011-12-21 13:46:54, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 1230/1 w Ociętem
Data wprowadzenia informacji 2011-12-21 13:46:12, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 519 w Sadownem
Data wprowadzenia informacji 2011-12-21 13:44:19, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
Zawiadomienie o wyborze najkorzysteniejszej oferty
IO.271.14.2011 
"Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Sadowne". zawiadowmienie-IO.271.14.2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 16:11:20, wprowadzający: Ewelina Jakubowska
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 350/1 w Sojkówku - 2 przetarg
Data wprowadzenia informacji 2011-10-11 14:34:15 Informację zaktualizowano 2011-10-11 14:35:39, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 381/4 w Sadolesiu
Data wprowadzenia informacji 2011-10-04 09:02:42, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działek w Zieleńcu
Data wprowadzenia informacji 2011-09-07 21:03:20, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 275/3 w Sojkówku
Data wprowadzenia informacji 2011-09-07 21:02:00, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 195/6 w Sojkówku
Data wprowadzenia informacji 2011-09-07 21:00:55, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzedaż działki nr 350/1 w Sojkówku
Data wprowadzenia informacji 2011-09-07 20:58:49, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
wersja do druku