Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sadowne  www.sadowne.pl
Dane
Dane teleadresowe
Urząd Gminy
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Gmina Sadowne
Ogłoszenia
Rada Gminy
Rada Gminy
Komisje
Sesje Rady Gminy
Plany i strategie
Plan Rozwoju Lokalnego 2007-2013
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sadowne na lata 2004 - 2011
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sadowne na lata 2004 - 2011
Strategia rozwoju
Prawo lokalne
Statut
Budżet
Podatki
Regulamin Organizacyjny
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakład Gospodarki Komunalnej
Gminny Ośrodek Kultury
Muzeum Ziemi Sadowieńskiej
Gminna Biblioteka Publiczna
Szkoły
Sołtysi i Sołectwa
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Przetargi
Obwieszczenia i wykazy
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia o wynikach
Przetargi unieważnione
Inwestycje
Zagospodarowanie przestrzenne
Decyzje lokalizacyjne
Decyzje o warunkach zabudowy
Decyzje środowiskowe
Inne
Skrzynka podawcza
Sprawdź stan sprawy
Mienie gminy
Podatki i opłaty
Rejestry i ewidencje
Wnioski do pobrania
Dostęp do informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Archiwum
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
WYBORY
Przetargi
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Redakcja strona główna 

Redakcja
 

Administrator BIP:

 

tel/fax: 025 6753308
e-mail ug_sadowne@pro.onet.pl

Dział

Osoba  Upoważniona

Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych Mirosława  Mianowicz
Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i spraw wojskowych Anna Stawiarz
Stanowisko ds. planowania przestrzennego Krzysztof Królikowski
Stanowisko ds. inwestycji, ochrony środowiska i infrastruktury technicznej Anna Kowalska
Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu finansowego Anna  Rukat
Referat  finansowy Katarzyna Kalbarczyk
Zakład  Gospodarki  Komunalnej Bogumiła Oniśk
Komisja  Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych Anna  Sędek
Opieka  Społeczna Jadwiga Gutowska
Przedszkole  Sadowne Elżbieta  Postek
Szkoła  Podstawowa  w  Sadownem Marek  Konik
Szkoła  Podstawowa  w  Grabinach Elżbieta  Kujawa
Szkoła  Podstawowa  w  Kołodziążu Urszula  Kasiak
Szkoła  Podstawowa  w  Orzełku Małgorzata Kujawa
Gimnazjum  w  Sadownem Urszula  Kasiak

 
Data wprowadzenia informacji 2004-05-18 10:12:43 Informację zaktualizowano 2012-03-12 13:13:29, wprowadzający: Administrator BIP.
wersja do druku