Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sadowne  www.sadowne.pl
Dane
Dane teleadresowe
Urząd Gminy
° Regulamin organizacyjny
° Kontrole
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Gmina Sadowne
Ogłoszenia
Rada Gminy
Rada Gminy
Komisje
Sesje Rady Gminy
Plany i strategie
Plan Rozwoju Lokalnego 2007-2013
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sadowne na lata 2004 - 2011
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sadowne na lata 2004 - 2011
Strategia rozwoju
Prawo lokalne
Statut
Budżet
Podatki
Regulamin Organizacyjny
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakład Gospodarki Komunalnej
Gminny Ośrodek Kultury
Muzeum Ziemi Sadowieńskiej
Gminna Biblioteka Publiczna
Szkoły
Sołtysi i Sołectwa
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Przetargi
Obwieszczenia i wykazy
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia o wynikach
Przetargi unieważnione
Inwestycje
Zagospodarowanie przestrzenne
Decyzje lokalizacyjne
Decyzje o warunkach zabudowy
Decyzje środowiskowe
Inne
Skrzynka podawcza
Sprawdź stan sprawy
Mienie gminy
Podatki i opłaty
Rejestry i ewidencje
Wnioski do pobrania
Dostęp do informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Archiwum
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
WYBORY
Przetargi
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Urząd Gminy strona główna 

Urząd Gminy
 


Urząd Gminy Sadowne

ul Kościuszki 3
07-140 Sadowne
tel. (+48)25 67-53-308
fax (+48)25 67-53-308

Wójt Gminy - Zdzisław Tracz
- tel. 25 67-53-308

Sekretarz Gminy - Iwona Sokołowska
 - tel. 25 67-53-313
- e-mail: sekretarz@sadowne.pl ug_sadowne@pro.onet.pl

Skarbnik Gminy
Kierownik Referatu Finansowego - Anna Rukat

- tel. 25 67-53-365
- e-mail: skarbnik@sadowne.pl


REFERAT FINANSOWY 

1. Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej tel. 025 67-53-268
2. Stanowisko ds. Księgowości tel. 025 67-53-268
3. Stanowisko ds. Księgowości tel. 025 67-53-309
4. Stanowisko ds. Kadrowo-Księgowych Kontroli i Oświaty tel. 025 67-53-309
5. Stanowisko ds. Księgowości Podatkowej i Rynku Wewnętrznego tel. 025 67-53-470
6. Stanowisko ds. Podatków tel. 025 67-53-470
7. Stanowisko ds. Podatków tel. 025 67-53-470
8. Stanowisko ds. Zdrowia, Społeczno-Gospodarczych -Kasa

tel. 025 67-53-411


 REFERAT ORGANIZACYJNY

Stanowisko ds. Organizacyjno-Kadrowych tel. 025 67-53-308
Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Wojskowych tel. 025 67-53-285


 SAMODZIELNE STANOWISKA

Stanowisko ds. Inwestycji, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej tel. 025 67-53-251

Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Pomocowych i Promocji Gminy tel. 025 67-53-251

Stanowisko ds. Kultury tel. 025 67-53-308

Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego tel. 025 67-53-461

Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych tel. 025 67-53-461

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Ewidencja Ludności i Dowodów Osobistych tel. 025 67-53-310


 

 
Data wprowadzenia informacji 2003-08-18 13:03:45 Informację zaktualizowano 2012-11-22 15:39:33, wprowadzający: Administrator BIP.

Zobacz:
 Regulamin organizacyjny .  Kontrole . 
wersja do druku