Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sadowne  www.sadowne.pl
Dane
Dane teleadresowe
Urząd Gminy
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Gmina Sadowne
Ogłoszenia
Rada Gminy
Rada Gminy
Komisje
Sesje Rady Gminy
Plany i strategie
Plan Rozwoju Lokalnego 2007-2013
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sadowne na lata 2004 - 2011
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sadowne na lata 2004 - 2011
Strategia rozwoju
Prawo lokalne
Statut
Budżet
Podatki
Regulamin Organizacyjny
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakład Gospodarki Komunalnej
Gminny Ośrodek Kultury
Muzeum Ziemi Sadowieńskiej
Gminna Biblioteka Publiczna
Szkoły
Sołtysi i Sołectwa
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Przetargi
Obwieszczenia i wykazy
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia o wynikach
Przetargi unieważnione
Inwestycje
Zagospodarowanie przestrzenne
Decyzje lokalizacyjne
Decyzje o warunkach zabudowy
Decyzje środowiskowe
Inne
Skrzynka podawcza
Sprawdź stan sprawy
Mienie gminy
Podatki i opłaty
Rejestry i ewidencje
Wnioski do pobrania
Dostęp do informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Archiwum
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
WYBORY
Przetargi
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Obwieszczenia i wykazy strona główna 

Obwieszczenia i wykazy
 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sadowne przeznaczonych do sprzedaży

 Wykaz - sprzedaż
Data wprowadzenia informacji 2011-12-27 15:33:38, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
Wyjasnienie do przetargu -Zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na sfinansowanie planowanego
deficytu Gminy Sadowne w roku 2012 oraz spłatę
zaciągniętych zobowiązań 
 wyjasnienie IO.271.4.2012.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-06-19 15:44:54, wprowadzający: Ewelina Jakubowska
 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sadowne przeznaczonych do sprzedaży

 Wykaz - sprzedaż
Data wprowadzenia informacji 2012-11-19 14:01:54, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
wersja do druku