Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sadowne  www.sadowne.pl
Dane
Dane teleadresowe
Urząd Gminy
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Gmina Sadowne
Ogłoszenia
Rada Gminy
Rada Gminy
Komisje
Sesje Rady Gminy
Plany i strategie
Plan Rozwoju Lokalnego 2007-2013
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sadowne na lata 2004 - 2011
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sadowne na lata 2004 - 2011
Strategia rozwoju
Prawo lokalne
Statut
Budżet
Podatki
Regulamin Organizacyjny
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakład Gospodarki Komunalnej
Gminny Ośrodek Kultury
Muzeum Ziemi Sadowieńskiej
Gminna Biblioteka Publiczna
Szkoły
Sołtysi i Sołectwa
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Przetargi
Obwieszczenia i wykazy
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia o wynikach
Przetargi unieważnione
Inwestycje
Zagospodarowanie przestrzenne
Decyzje lokalizacyjne
Decyzje o warunkach zabudowy
Decyzje środowiskowe
Inne
Skrzynka podawcza
Sprawdź stan sprawy
Mienie gminy
Podatki i opłaty
Rejestry i ewidencje
Wnioski do pobrania
Dostęp do informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Archiwum
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
WYBORY
Przetargi
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wnioski do pobrania strona główna 

Wnioski do pobrania
INFORMACJA do rozpoczęcia budowy 
 Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2008-05-05 14:18:56 Informację zaktualizowano 2010-07-13 15:53:24, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy 
 Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2004-12-10 13:28:53 Informację zaktualizowano 2011-11-29 09:41:08, wprowadzający: Administrator BIP.
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego 
 Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2004-12-10 13:36:29 Informację zaktualizowano 2008-05-05 14:12:20, wprowadzający: Administrator BIP.
Deklaracja o wysokości dochodów 
 Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2004-12-10 13:37:42 Informację zaktualizowano 2008-05-05 14:12:36, wprowadzający: Administrator BIP.
Podanie o wydanie zaświadczenia potwierdzającego
poiwierzchnię użytkową zajmowanego lokalu 
 Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2004-12-10 13:40:51 Informację zaktualizowano 2008-05-05 14:13:14, wprowadzający: Administrator BIP.
Wniosek o podział nieruchomości 
 Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2008-05-05 14:17:08, wprowadzający: Administrator BIP.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu
działki 
 Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2004-12-10 13:32:23 Informację zaktualizowano 2008-12-15 15:14:41, wprowadzający: Administrator BIP.
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego 
 Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-02-18 13:39:58, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
Wniosek o nadanie numeru posesji 
 Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-07-16 11:39:04, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa 
 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-08-20 14:35:48 Informację zaktualizowano 2010-08-20 14:36:08, wprowadzający: Administrator BIP.
WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych 
 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-05-28 11:13:02, wprowadzający: Administrator BIP.
Wzór karty informacyjnej przedsięwzięcia 
 Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-10-18 11:13:44, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia 
 Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-04-20 09:22:40, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
Wniosek o lokalizację zjazdu 
 Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 10:08:03 Informację zaktualizowano 2012-04-20 09:21:17, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
Zgłoszenie pobytu stałego (zameldowanie) 
 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-07-13 11:13:51, wprowadzający: Administrator BIP.
Wniosek na zajęcie pasa drogowego na czas
prowadzenia robót i umieszczenia urządzenia -
opłaty  
 Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-08-09 09:26:20 Informację zaktualizowano 2012-08-10 15:01:48, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
WNIOSEK o zmianę wpisu w rejestrze działalności
regulowanej  
 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-12-14 13:20:10, wprowadzający: Administrator BIP.
WNIOSEK o wpis do rejestru działalności
regulowanej  
 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-12-14 13:20:53, wprowadzający: Administrator BIP.
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami 
 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-01-24 10:06:36, wprowadzający: Renata Urbankowska
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-02-26 14:05:55, wprowadzający: Anna Kowalska - Krasuska
wersja do druku