Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sadowne  www.sadowne.pl
Dane
Dane teleadresowe
Urząd Gminy
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Gmina Sadowne
Ogłoszenia
Rada Gminy
Rada Gminy
Komisje
Sesje Rady Gminy
Plany i strategie
Plan Rozwoju Lokalnego 2007-2013
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sadowne na lata 2004 - 2011
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sadowne na lata 2004 - 2011
Strategia rozwoju
Prawo lokalne
Statut
Budżet
Podatki
Regulamin Organizacyjny
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakład Gospodarki Komunalnej
Gminny Ośrodek Kultury
Muzeum Ziemi Sadowieńskiej
Gminna Biblioteka Publiczna
Szkoły
Sołtysi i Sołectwa
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Przetargi
Obwieszczenia i wykazy
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia o wynikach
Przetargi unieważnione
Inwestycje
Zagospodarowanie przestrzenne
Decyzje lokalizacyjne
Decyzje o warunkach zabudowy
Decyzje środowiskowe
Inne
Skrzynka podawcza
Sprawdź stan sprawy
Mienie gminy
Podatki i opłaty
Rejestry i ewidencje
Wnioski do pobrania
Dostęp do informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Archiwum
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
WYBORY
Przetargi
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Plan Rozwoju Lokalnego 2007-2013 strona główna 

Plan Rozwoju Lokalnego 2007-2013
 
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO 


GMINA  SADOWNE  


 


I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO


 


 


Plan Rozwoju  Lokalnego gminy Sadowne będzie realizowany na całym obszarze administracyjnym gminy w latach 2007-2013. Aktualizacja dotyczy rzeczowo-finansowego programu inwestycyjnego gminy.


 


W aktualizowanym Planie Rozwoju Lokalnego skoncentrowano się na inwestycjach, które ze względu na ich szczególny wpływ na rozwój gospodarczy gminy, będą przedmiotem ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.


 


W niniejszym opracowaniu będą określone kierunki racjonalnego inwestowania w gminie, przedstawione najbardziej uzasadnione projekty inwestycyjne przewidziane do realizacji na kolejny okres programowania Unii Europejskiej w latach 2007-2013.


 


Z uwagi na koszty realizacji tych zadań  oraz ograniczone możliwości finansowe gminy Sadowne została ułożona lista zadań przewidzianych do realizacji wg kryterium ważności wynikającego z wagi problemu dla rozwoju gminy i jej mieszkańców oraz uwzględniająca okres ich realizacji.


Zadania realizowane w latach 2007-2013 będą opierać się na projektach inwestycyjnych  współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 RPO WM oraz z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2007-2013.


 


Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem, na podstawie, którego zostaną zrealizowane zadania przygotowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego gminy w  latach 2007-2013.


                         


Wytyczne do Plan Rozwoju Lokalnego gminy na lata 2007-2013 opracowano przy  zaangażowaniu społeczności lokalnej. Problemy nurtujące na co dzień gminę i jej mieszkańców oraz sposoby ich rozwiązywania były omawiane i dyskutowane na posiedzeniach grupy zadaniowej i następnie przedstawiane  Radzie Gminy.


 


 

 więcej
Data wprowadzenia informacji 2005-05-23 16:40:37 Informację zaktualizowano 2007-09-13 12:36:14, wprowadzający: Administrator BIP.
wersja do druku