Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sadowne  www.sadowne.pl
Dane
Dane teleadresowe
Urząd Gminy
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Gmina Sadowne
Ogłoszenia
Rada Gminy
Rada Gminy
Komisje
Sesje Rady Gminy
Plany i strategie
Plan Rozwoju Lokalnego 2007-2013
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sadowne na lata 2004 - 2011
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sadowne na lata 2004 - 2011
Strategia rozwoju
Prawo lokalne
Statut
Budżet
Podatki
Regulamin Organizacyjny
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakład Gospodarki Komunalnej
Gminny Ośrodek Kultury
Muzeum Ziemi Sadowieńskiej
Gminna Biblioteka Publiczna
Szkoły
Sołtysi i Sołectwa
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Przetargi
Obwieszczenia i wykazy
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia o wynikach
Przetargi unieważnione
Inwestycje
Zagospodarowanie przestrzenne
Decyzje lokalizacyjne
Decyzje o warunkach zabudowy
Decyzje środowiskowe
Inne
Skrzynka podawcza
Sprawdź stan sprawy
Mienie gminy
Podatki i opłaty
Rejestry i ewidencje
Wnioski do pobrania
Dostęp do informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Archiwum
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
WYBORY
Przetargi
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wójt Gminy strona główna 

Wójt Gminy
 

 Zdzisław Bronisław Tracz
 Wójt Gminy
 telefon: (25) 675-33-08
 e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

Urodzony 1.08.1951 r. w Sokółce woj. mazowieckie.

Żona:   Małgorzata

Syn:     Patrycjusz ur. 2.08.1994 r.

Córki:   Wioleta ur. 15.12.1989 r.

           Aneta ur. 15.04.1991 r.

           Joanna ur. 17.04.1997 r.

Ukończył SGGW na wydziale rolnictwa

Ukończył program 4-H w USA w latach 1981 – 1983.

Od 1988 r. do 1995 r. pracował w Niemczech.

W 1995 r. założył firmę z kapitałem zagranicznym – Tartak. Prowadził pełną księgowość.

Zna język angielski i niemiecki.

Od 19 listopada 2002 r. jest Wójtem Gminy Sadowne.

Nie był członkiem żadnej partii.

29.03.2006 r. w Instytucie Pamięci Narodowej stwierdzono, że nie znajduje się w katalogu funkcjonariuszy, współpracowników, kandydatów na współpracowników organów bezpieczeństwa państwa.

 

 
Data wprowadzenia informacji 2003-03-31 12:40:48 Informację zaktualizowano 2008-02-29 10:11:45, wprowadzający: Administrator BIP.
wersja do druku