Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sadowne  www.sadowne.pl
Dane
Dane teleadresowe
Urząd Gminy
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Gmina Sadowne
Ogłoszenia
Rada Gminy
Rada Gminy
Komisje
Sesje Rady Gminy
Plany i strategie
Plan Rozwoju Lokalnego 2007-2013
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sadowne na lata 2004 - 2011
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sadowne na lata 2004 - 2011
Strategia rozwoju
Prawo lokalne
Statut
Budżet
Podatki
Regulamin Organizacyjny
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakład Gospodarki Komunalnej
Gminny Ośrodek Kultury
Muzeum Ziemi Sadowieńskiej
Gminna Biblioteka Publiczna
Szkoły
Sołtysi i Sołectwa
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Przetargi
Obwieszczenia i wykazy
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia o wynikach
Przetargi unieważnione
Inwestycje
Zagospodarowanie przestrzenne
Decyzje lokalizacyjne
Decyzje o warunkach zabudowy
Decyzje środowiskowe
Inne
Skrzynka podawcza
Sprawdź stan sprawy
Mienie gminy
Podatki i opłaty
Rejestry i ewidencje
Wnioski do pobrania
Dostęp do informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Archiwum
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
WYBORY
Przetargi
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Decyzje środowiskowe strona główna 

Decyzje środowiskowe
 
 Obwieszczenie o zebranych materiałach do wydania decyzji - sieć wodociągowa w Złotkach, Orzełku, Kolinii Złotki, Kołodziążu, Kołodziążu Rybie, Bojewie
Data wprowadzenia informacji 2012-10-08 10:13:34, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Obwieszczenie w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - sieć wodociągowa w Złotkach, Orzełku, Kolinii Złotki, Kołodziążu, Kołodziążu Rybie, Bojewie
Data wprowadzenia informacji 2012-09-12 10:52:00, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Obwieszcenie o wydaniu decyzji - stacja uzdatniania wody w Złotkach
Data wprowadzenia informacji 2012-08-10 15:52:20, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - sieć wodociągowa w Złotkach, Orzełku, Kolinii Złotki, Kołodziążu, Kołodziążu Rybie, Bojewie
Data wprowadzenia informacji 2012-08-01 12:52:07, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Obwieszczenie o zebranych materiałach do wydania decyzji - Stacja Uzdatniania Wody w Złotkach
Data wprowadzenia informacji 2012-07-25 08:32:42, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Obwieszczenie w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Stacja Uzdatniania Wody w Złotkach
Data wprowadzenia informacji 2012-07-13 10:12:24, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Stacja Uzdatniania Wody w Złotkach
Data wprowadzenia informacji 2012-06-22 15:00:06, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Obwieszczenie o wydanej decyzji - Hala maszyn rolniczych
Data wprowadzenia informacji 2011-06-08 19:23:40, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Obwieszczenie o zebranych materiałach do wydania decyzji - Hala maszyn rolniczych
Data wprowadzenia informacji 2011-05-22 20:16:02, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Zawiadomienie o wydanym postanowieniu RDOŚ uzgadniające realizację przedsięwzięcia - Hala magazynowa
Data wprowadzenia informacji 2011-05-12 10:11:16, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Obwieszczenie o złożeniu uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla Hali maszyn rolniczych
Data wprowadzenia informacji 2011-04-29 10:31:15, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Obwieszczenie - udziału społeczeństwa - Hala maszyn rolniczych
Data wprowadzenia informacji 2011-03-15 09:51:46, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Biogazownia rolnicza
Data wprowadzenia informacji 2010-12-17 08:48:19, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Obwieszczenie o zebranych materiałach do wydania decyzji - Biogazownia rolnicza
Data wprowadzenia informacji 2010-12-01 15:01:55, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Obwieszczenie o złożeniu uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla Biogazowni rolniczej
Data wprowadzenia informacji 2010-10-29 11:02:18, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Ogłoszenie o spotkaniu dotyczące biogazowni rolniczej w Morzyczynie Włościańskim
Data wprowadzenia informacji 2010-10-13 09:31:21, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji - dr Sokółka - Kołodziąż Rybie
Data wprowadzenia informacji 2010-10-06 11:47:01, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji - ul. Bohaterów i ul. Kilińskiego
Data wprowadzenia informacji 2010-10-06 11:44:59, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji - dr Zarzetka
Data wprowadzenia informacji 2010-10-04 14:36:04, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji - dr Złotki
Data wprowadzenia informacji 2010-10-04 14:34:51, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Obwieszczenie - udziału społeczeństwa - Biogazownia rolnicza
Data wprowadzenia informacji 2010-09-28 15:43:04 Informację zaktualizowano 2010-09-28 15:45:00, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Obwieszczenie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Biogazownia rolnicza w Morzyczynie Włościańskim
Data wprowadzenia informacji 2010-09-16 15:33:14, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Obwieszczenie w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - droga Sokółka - Kołodziąż Rybie
Data wprowadzenia informacji 2010-09-14 10:16:29, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Obwieszczenie w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - ul. Bohaterów i ul. Kilińskiego
Data wprowadzenia informacji 2010-09-14 10:08:32, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Obwieszczenie w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - droga Zarzetka
Data wprowadzenia informacji 2010-09-10 11:15:06, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
  Obwieszczenie w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - droga Złotki
Data wprowadzenia informacji 2010-09-10 11:13:25, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Obwieszczenie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Hala maszyn rolniczych w Złotkach
Data wprowadzenia informacji 2010-09-10 11:06:34, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - droga Zarzetka
Data wprowadzenia informacji 2010-08-24 10:21:37 Informację zaktualizowano 2010-08-24 15:35:43, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - droga Złotki
Data wprowadzenia informacji 2010-08-24 10:20:32 Informację zaktualizowano 2010-08-24 15:35:13, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - droga Sokółka - Kołodziąż Rybie
Data wprowadzenia informacji 2010-08-20 09:00:54, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - ul. Bohaterów i Kilińskiego
Data wprowadzenia informacji 2010-08-18 09:16:52, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Hala maszyn rolniczych
Data wprowadzenia informacji 2010-08-18 09:15:48, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Biogazownia Rolnicza
Data wprowadzenia informacji 2010-08-12 13:34:16, wprowadzający: Krzysztof Królikowski
wersja do druku