Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sadowne  www.sadowne.pl
Dane
Dane teleadresowe
Urząd Gminy
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Gmina Sadowne
Ogłoszenia
Rada Gminy
Rada Gminy
Komisje
Sesje Rady Gminy
Plany i strategie
Plan Rozwoju Lokalnego 2007-2013
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sadowne na lata 2004 - 2011
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sadowne na lata 2004 - 2011
Strategia rozwoju
Prawo lokalne
Statut
Budżet
Podatki
Regulamin Organizacyjny
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakład Gospodarki Komunalnej
° Dane adresowe
° Status prawny
° Kadra zarządzająca
° Przedmiot działania
° Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Gminny Ośrodek Kultury
Muzeum Ziemi Sadowieńskiej
Gminna Biblioteka Publiczna
Szkoły
Sołtysi i Sołectwa
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Przetargi
Obwieszczenia i wykazy
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia o wynikach
Przetargi unieważnione
Inwestycje
Zagospodarowanie przestrzenne
Decyzje lokalizacyjne
Decyzje o warunkach zabudowy
Decyzje środowiskowe
Inne
Skrzynka podawcza
Sprawdź stan sprawy
Mienie gminy
Podatki i opłaty
Rejestry i ewidencje
Wnioski do pobrania
Dostęp do informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Archiwum
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
WYBORY
Przetargi
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zakład Gospodarki Komunalnej > Przedmiot działania strona główna 

Przedmiot działania
 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sadownem jest zakładem budżetowym Gminy Sadowne powołany Uchwałą Rady Gminy Sadowne Nr II/6/2002 z dnia 28.11.2002r.

            Głównym celem zakładu jest świadczenie usług komunalnych na terenie Gminy Sadowne w zakresie:

  • wydobycia i  uzdatniania wody
  • zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych
  • wykonanie przyłączy wodociągowych
  • usuwanie awarii wodociągowych
  • oczyszczanie ścieków
  • wywóz nieczystości stałych i płynnych
  • zimowe utrzymanie dróg
  • i inne.

Obecnie zakład eksploatuje ok. 137 km. sieci wodociągowej oraz obsługuje ok. 4 980 odbiorców usług.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-10 11:56:20 Informację zaktualizowano 2012-04-12 09:51:44, wprowadzający: Bogumiła Oniśk
wersja do druku